Poslovna odličnost v Sloveniji

Avtor: Jože Vilfan | Objava: 09.10.2006

Vojko Križman, predsednik razsodniške skupine v nacionalnem projektu poslovne odličnosti, o tem, kaj nam pove »ogledalo« ocenjevanja v tem projektu. Je poslovna odličnost za mala podjetja enaka poslovni odličnosti za velika podjetja?


Vojko Križman: "Včasih se mi zdi, da se vodstva ne želijo pogledati v ogledalo, saj obstaja nevarnost, da bo pokazalo veliko gršo sliko, kot jo vidijo sami."

V Sloveniji poteka presojanje poslovne odličnosti v skladu z evropskim modelom EFQM kot nacionalni (državni) projekt. Vojko Križman, sicer vodja projektov v Iskri Avtolektriki, je pri projektu nacionalne nagrade za poslovno odličnost ves čas »zraven«. Je predsednik skupine razsodnikov. Razložil nam je, kako projekt poslovne odličnosti oziroma podeljevanja nagrade za poslovno odličnost poteka v Sloveniji.  

Od kdaj pri nas poteka podeljevanje priznanja za poslovno odličnost?
Po dveh pilotnih letih (1996 in 1997) je leta 1998 tudi naša država dobila nacionalno priznanje kot najvišje priznanje za dosežke na področju odličnosti poslovanja oziroma delovanja, ki je v osnovi (model poslovne odličnosti) enak evropski nagradi za kakovost.  

Nosilka priznanja RS za poslovno odličnost je Vlada Republike Slovenije, na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost. Naloge v zvezi z vodenjem postopka za priznanje so zaupane Uradu RS meroslovje (MIRS) v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki opravlja strokovna in administrativna dela za odbor ter skrbi za razvoj sistema. Na podlagi zakona vlada imenuje Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Odbor imenuje ocenjevalno komisijo, ki strokovno pregleda in oceni vloge prijaviteljev za priznanje ter pripravi predlog dobitnikov priznanja, odbor pa praviloma vsako leto podeljuje priznanja. Komisijo sestavljajo razsodniška skupina, vodilni ocenjevalci in ocenjevalci.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *