Poslovni načrt za cvetličarno

Avtor: Cvetka Peršak | Objava: 08.11.2004

Celo cvetličarjem v poslu ni z rožicami postlano, a če vas to delo veseli, je to lahko tudi za vas poslovna priložnost.


Cvetličarka Silvia erlih: "Konkurenca je velika in mnogokrat nepoštena, veliko ljudi pa tudi nima denarja za teke nakupe."

Ob 1. novembru, cvetličarji pridejo v ospredje. Pred cvetličarnami se bohotijo šopki in cvetlični aranžmaji, v njih se gnetejo ljudje, ki bi radi čim lepše okrasili grobove. Ob prazniku prodajo cvetličarji v nekaj dneh na tisoče cvetov, cveteti pa bi moral tudi zaslužek. Toda, kakšno je zares cvetličarstvo?  

»Praznik 1. november je samo enkrat na leto. Priložnosti, ob katerih množično poklanjamo cvetje, so sicer še valentinovo, osmi marec, materinski dan in konec šole, ko učenci odnesejo kak cvet učiteljicam. Za posel so donosni tudi rojstni dnevi, obletnice poroke, vse pogosteje pa ljudje podarjajo cvetove tudi za vsakdanje prijetno razpoloženje ali z njimi razveselijo prijatelje,« pravi cvetličarka Silva Erlih, ki z možem Slavkom že sedemnajst let vodi cvetličarno Lokvanj na Reboljevi ulici v Ljubljani.  

»Sicer pa cvetličarski posel nikakor ni s cvetjem postlan. Konkurenca je velika in mnogokrat nepoštena, veliko ljudi pa tudi nima denarja za take nakupe. Veseli me, da vse več mladih kupuje cvetje ali posamezne cvetove in da ljudje vse pogosteje urejajo grobove vse leto in ne le ob praznikih. Cvetličarji čakamo boljše čase,« še dodaja gospa Silva, ki lepo aranžira tudi za prireditev Podjetnik leta. 

Tako pravi preizkušena podjetnica, podjetnica začetnica pa je svojo zamisel preizkusila v poslovnem načrtu.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

1. POVZETEK

Sem Alenka Florjan, po poklicu vrtnarska tehnica.

Ukvarjala se bom s cvetličarstvom. Za to dejavnost sem se odločila, ker me to delo zelo veseli in imam tudi veliko izkušenj, saj sem to delo opravljala že prejšnja leta.

Za samozaposlitev sem se odločila, ker sem brezposelna in ker se mi je ponudila priložnost, da delam tisto, kar me veseli.

V trgovini bom prodajala cvetje vseh vrst, sveže in suho, ponudbo pa bom razširila tudi z različnimi pripomočki za vzgojo rastlin.

Storitve bodo namenjene fizičnim in pravnim osebam. Menim, da bom imela dela dovolj, ker v bližini ni druge cvetličarne.  

Dejavnost nameravam začeti opravljati septembra 2004. Trgovina bo v Zgornjem Logu.

1. PREDSTAVITEV PODJETNICE 

Sem Alenka Florjan, rojena leta 1975, po poklicu vrtnarska tehnica. Opravljen imam tudi izpit za trgovsko poslovodkinjo.   Imam pet let delovne dobe v delu v cvetličarni in obvladam angleški jezik.  Za samozaposlitev sem se odločila, ker rada oblikujem cvetje in delam z ljudmi, ker v Zgornjem Logu ni cvetličarne, zlasti pa zato, ker sem brezposelna.  Zdaj imam priložnost, da naredim, kar si že dolgo želim.  

2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI  

Moja dejavnost bo cvetličarstvo.  Cvetje bom kupovala pri grosistih, druge predmete, kot so lončki in dodatki, pa pri domačih obrtnikih.  Prodajala bom:  

·        sobne rastline (na policah bodo aranžirane z dodatki, ob nakupu bodo stranke dobile pisna navodila o vzgoji rastlin), 
·        rezano cvetje (že oblikovani šopki, šopki po naročilu, cvetje za redne stranke – restavracije), 
·        suho cvetje (izdelki po izbiri in naročilu, program za konjičke), 
·        semena, sadike in pripomočke za vrtičkarstvo, 
·        predmete za posebne priložnosti (valentinovo, osmi marec, materinski dan, velika noč in drugo).  

3.
 TRG 

4.1. Analiza kupcev

Kupci in njihove lastnosti
 Kupci so:  

- fizične osebe: prebivalci, turisti, obiskovalci bolnišnice - mladoporočenci, zaljubljenci, gospodinje, vrtičkarji, otroci, žalujoči, naključni kupci;
- pravne osebe: gostilne, gasilci, cerkev, vrtec, šola, galerija, turistično društvo - gostilna Kozarček, podjetje Uspeh, šola, vrtec. 

4.2    Analiza konkurentov

Konkurenti v širši okolici so:  

Konkurent  Prednosti  Slabosti
Cvetličarna Nagelj  ·  tradicija
·  dobra lokacija
· delovni čas
Cvetličarna Regrat ·  velik in založen lokal
·  nizke cene keramike
·  lasten uvoz
·  uveljavljeno ime
· lokacija
Trgovina Anka · velika izbira drugega blaga · slaba kakovost cvetja
Vrtnarstvo Gašper · prodaja sadik iz rastlinjaka
· nizke cene – prodaja kot kmetijske pridelke
· poznan v okolici
· stare sorte

4.3. Analiza SWOT 

Priložnosti:
·      obiskana lokacija (bolnišnica, šola, gostilna, pokopališče),
·      v bližini ni konkurentov. 

Ovire:
·      nizka kupna moč strank,
·      sezonsko nihanje prometa,
·      morebitna konkurenca.   

Slabosti:
·      pozna dostava cvetja,
·      en dan v tednu zaprto za nakup,
·      malo naravne svetlobe v prodajalni.   

Prednosti :
·      spremenljivost,
·      prijaznost,
·      hladno skladišče,
·      notranje rastlinstvo. 

4.4. Zasnova tržnih ciljev

A Želeni tržni delež:
·      ožja okolica (do 5 km) 90 %,
·      širša okolica  10 %. 

B Želeni ciljni tržni deli:
·      občani   60 %,
·      podjetja  30 %,
·      naključni mimoidoči   10 %. 

C Želene oblike prodaje
·        po naročilnici  30 %,
·        neposredno strankam  70 %.  

D Želena količina prodaje  
Menim, da bom z izdelki in storitvami lahko dosegla naslednje prihodke:  

1. leto                 9.000.000 SIT
2. leto                 10.000.000 SIT
3. leto                 11.000.000 SIT
4. leto                 11.500.000 SIT 

E Cenovna politika 
Cenovno bom konkurenčna drugim ponudnikom izdelkov. 

F Politika konkurenčnosti 
Konkurenčnost bo temeljila na kakovosti, nizkih cenah in dobrem odnosu do strank.  

G Politika oglaševanja 
Uporabljala bom:
·      logotip na aranžiranih izdelkih,
·      vizitke.   

H Politika tržne kulture 
Upoštevala bom vse dogovore o naročilih.  

I Poprodajne dejavnosti 
Navodila za vzgojo rastlin, praznične pozornosti, bonboni in drugo.  

4.5. Tržni načrti 

A Načrt uresničevanja tržnih priložnosti in prednosti ter premagovanja tržnih ovir in odpravljanja pomanjkljivosti  
·        brezplačna dostava izdelkov,
·        povezovanje z vrtcem, šolo in gostinskimi lokali,
·        zunanja izložba,
·        podarjen cvet ob vsakem večjem nakupu. 

B Načrt pridobivanja in ohranjanja strank 

Delo si bom zagotavljala:
·        s široko ponudbo (cenejšo in dražjo),
·        s svetovanjem kupcem,
·        z novimi zamislimi pri aranžiranju daril,
·        z upoštevanjem dogovorjenih rokov, cen, oblikovanja in drugega,
·        s priložnostnimi storitvami (ob porokah, obletnicah),
·        s prepoznavnostjo (reklamne nalepke, logotip). 

C Načrt konkurenčnosti Konkurenčnost bo temeljila na:
·        dobrem odnosu do strank,
·        prilagajanju kupni moči strank.   

D Načrt vstopanja na trg in reklamiranja 
Da me bo okolica spoznala, bom:
·      imela prepoznaven logotip,
·      podarila vsakemu obiskovalcu ob odprtju cvet,
·      oglaševala po krajevnem radiu,
·      imela reklamne nalepke (logotip) na aranžiranih izdelkih. 

E Načrt rasti trženja 
·        izobraževanje doma in v tujini,
·        uvajanje novosti,
·        prisotnost ob pomembnih dogodkih (proslavah in podobnem).   

F Načrt razvoja marketinške kulture 
Marketinška kultura bo temeljila na:
·        upoštevanju dogovorov o naročilu,
·        strokovnih nasvetih. 

G Načrt poprodajnih dejavnosti 
Strankam bom posvečala posebno pozornost z:
·        drobnimi prazničnimi pozornostmi,
·        brezplačnimi pisnimi navodili o vzgoji lončnic,
·        občasnim brezplačnim svetovanjem strokovnjaka o zaščitnih sredstvih za rastline,
·        občasnimi razstavami aranžmajev,
·        občasnimi tečaji urejanja cvetja.

4.6.    Analiza nabavnega trga 

A Količinski načrt nakupa 
V spodnji tabeli je presoja količin potrebnega materiala: 

B Najpomembnejši dobavitelji 
Najpomembnejši dobavitelji zgoraj navedenih materialov so:
·        Ljubljana (hitra dobava, sveže cvetje, spremenljivost),
·        Kranj (ugodne cene, izbira),
·        Kamnik (ugodne cene, izbira),
·        Novo mesto (ugodne cene, izbira). 

C Dobavni roki 
Dobava je sprotna - iz kombija (dostava), ali v skladišču dobavitelja. 

D Plačilni pogoji 
Na začetku predplačilo, pozneje 30-dnevni plačilni rok.  

E Druge ugodnosti 
Dostava do cvetličarne.                                         

4.7. Analiza prodajnega trga

A) Količinski načrt prodaje  V naslednjih letih načrtujem tako prodajo izdelkov:    5. MENEDŽMENT  

2.1 Vodstvo in zaposleni

Podjetje bom vodila sama.  Končano imam peto stopnjo izobrazbe in sem po poklicu vrtnarska tehnica. Dosedanje delovne izkušnje:  

Zaposlitev/ podjetje Čas zaposlitve    Področje dela
Cvetlični butik Jasmin  2 leti aranžiranje, izdelava vencev
Cvetličarna Plavica  2 leti prodaja in aranžiranje
Cvetličarna Blaž  1 leto nabava in dostava strankam

Nameravam se dodatno izobraževati v cvetličnem urejanju prostorov in podjetništvu.  6. PROSTORI IN OPREMA

A Poslovni prostor 
Najela sem poslovni prostor, velik 30 m2, za katerega je mesečna najemnina 50.000 SIT.   Poslovni prostor (prodajalna) je v Zgornjem Logu, skladišče imam doma. 

B Seznam sedanje opreme 
V prodajalni so miza, blagajna, vaze in police. Skupna vrednost opreme je 600.000 SIT.  

C Načrt vlaganja 
Priskrbeti si moram še računalnik. Predvidena vrednost naložbe je 400.000 SIT.7. POTREBNA SREDSTVA ZA ZAČETEK DEJAVNOSTI

7.1. Viri financiranja

Vsi dosedanji viri so bili lastni in tudi računalnik in prve nakupe materiala nameravam plačati s svojimi prihranki. 8. FINANCE

5.1. Projekcija izkaza poslovnega izida 

A Vrednostni načrt nakupa v SIT 
Na podlagi predvidenega količinskega načrta nakupa materiala je izračunan vrednostni načrt nakupa v SIT: 

B Vrednostni načrt prodaje v SIT  Vrednostni načrt prodaje na podlagi količinskega načrta prodaje je:     

C Odhodki v SIT 

D Izkaz poslovnega izida 
Na podlagi zgoraj navedenih podatkov je projekcija izkaza poslovnega izida taka:  Načrtovan poslovni izid zagotavlja obstoj in razvoj podjetja.  9. TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA DEJAVNOSTI 

Dejavnosti 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto
ustanovitev podjetja *      
registracija d.o.o. *      
poslovni načrt *      
nabava opreme * *    
najem prostorov * * * *
nabava materiala * * * *
začetek poslovanja *      
samozaposli-tev *      

 

Slovensko cvetličarstvo v številkah

V Sloveniji je približno 1800 podjetnikov cvetličarjev, ki imajo povprečno dva zaposlena in ustvarjajo trikrat večje prihodke, kot jih načrtuje podjetnica začetnica v prvem letu poslovanja.

Kar 80 % cvetličarjev ustvarja dobiček, ki je v primerjavi s kapitalom kar dober – 12 %, zlasti na račun slabih plač podjetnikov. Tako je bila v preteklem letu povprečna mesečna plača na zaposlenega komaj slabih 130.000 tolarjev bruto.

Dodana vrednost na zaposlenega je bila blizu 4.000.000 tolarjev, medtem ko je bila nakupna vrednost materiala (rož, lončnic in drugega) skoraj 70 % prihodkov.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *