Preveč bolniških

Avtor: Alenka Maher | Objava: 08.10.2010V podjetju imamo probleme z bolniško odsotnostjo. Kaj lahko storimo, da se bo ta zmanjšala?
 
Bolniška ali bolezenska odsotnost z dela je navadno povezana z več dejavniki: razmere in pogoji za delo, dejavnost delodajalca, spol delavca, izobrazba, starostna struktura. Manj bolniških odsotnosti beležimo v podjetjih, kjer so urejene delovne razmere in ugodni delovni pogoji ter dobra medsebojna komunikacija na vseh ravneh dela in sodelovanja.
 
V Sloveniji znaša povprečna bolniška odsotnost približno 4 odstotke delovnih ur, od tega je 2,2 odstotka v breme delodajalcev, 1,8 odstotka pa v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če odstotek bolniškega staleža presega slovensko povprečje, je treba analizirati vzroke bolniških odsotnosti in na podlagi tega sprejeti ustrezne ukrepe. Vodstvo podjetja naj odloči, kateri ukrepi so za podjetje najbolj ustrezni, kajti načinov za zmanjševanje bolniškega dopusta je več, na primer izboljševanje delovnih pogojev in organizacijskega vzdušja, obveščanje delavcev o zdravem načinu življenja, izvajanje različnih preventivnih akcij za zdravo življenje in skrb za psihično in fizično kondicijo sodelavcev, načini vodenja sodelavcev, razgovori s sodelavci, ki imajo veliko bolniške odsotnosti, in v končni fazi tudi kontrola bolniškega staleža na domu.
 
Ker imajo bolniške odsotnosti vedno določene razloge, si je treba pri zmanjševanju tega rezervirati čas najmanj enega leta, kajti šele takrat boste lahko objektivno ocenili, ali so bili izbrani ukrepi ustrezni in kakšna je vaša vizija dela v prihodnosti na tem področju.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *