Prilagajanje ključnih elementov danim situacijam

Avtor: Nastja Mulej | Objava: 06.04.2012

Ironično se prihodnost marketinga naslanja predvsem na preteklost, ko se osredotoča na osnovne elemente marketinga – trgi, segmentacija, produkt, porabniki in trženjska komunikacija. V ospredju sta poenostavitev in prilagajanje, pri čemer do izraza prihaja pomembna prednost srednjih, predvsem pa malih podjetij, ki se odraža v prilagodljivosti.


Fructal je legendarni Frutek ponudil še mamam.

Ob začetku leta se vedno znova porajajo vprašanja, kaj nam bo to prineslo, kakšne bodo tokratne smernice in kako se na vse prihajajoče spremembe pripraviti. Za podjetja so to ključna vprašanja predvsem zaradi omejenih sredstev, ki jih je treba pametno in preudarno porabiti.
 
Kljub novostim potrošniki trošijo manj
 
Zadnja leta je podjetništvo zaznamovala recesija, na katero so se podjetja odzvala različno, vendar je mogoče zaznati nekaj ključnih trženjskih smernic. Podjetja so se osredotočala predvsem na zmanjševanje trženjskih proračunov, med njimi pa je nekaj takih, ki so celo krčila oddelke za trženje. Splošen razplet ekonomske krize se je kazal skozi črke V, W, U in L, v začetku leta 2012 pa je videti, da je obveljal scenarij L, saj potrošniki trošijo vedno manj, pravi svetovalec dr. Mitja Pirc. Ob tem dodaja, da smo bili, kljub kriznim časom, priča novostim pri izdelkih, tržnih segmentih, prodajnih poteh in vstopih na nove trge: »Posledično smo tudi kupci spremenili nakupne navade, včasih kupujemo cenejše izdelke (trgovske znamke, diskonti, poceni avtomobili) in včasih dražje izdelke z novo dodano vrednostjo (urbane in ekoavtomobile, funkcionalna in ekoživila). Na voljo imamo nove programe zvestobe, nove komunikacijske (družbene) medije in lahko se združujemo za kolektivne popuste.«
 
Pri primerjavi trženjskih načrtov slovenskih podjetij Pirc opaža presenetljivo podobnost med trenutnimi načrti in tistimi iz leta 2005, ki ga lahko po najstrožjih kriterijih opredelimo kot nekrizno leto. Za razumevanje trženjskih aktivnosti se Pirc naslanja na matriko BCG, ki tržni portfelj izdelkov oziroma storitev opredeljuje kot molzne krave, uboge pse, zvezde in vprašaje. Ker krave v letu 2012 niso več dovolj za vse želene aktivnosti, stroški so že bili zreducirani, sredstva za nove projekte pa so omejena, se bodo podjetja pri aktivnostih v tem letu usmerila predvsem na preverjene makrotrende, ki se nanašajo na države BRIC, splet, nove tehnologije, eko, staranje prebivalstva, zdravje ... Pri vprašajih se bodo izogibala »igram na srečo«, redukcija pa se bo kazala tudi z ukinitvijo nekaterih izdelkov in/ali blagovnih znamk.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *