Prodaja podjetja

Avtor: Robert Potočnik | Objava: 11.05.2010

Nekateri podjetje že ustanovijo z namenom, da ga bodo nekoč prodali. Velika večina pa jih začne o tem razmišljati šele pred upokojitvijo, če ne najdejo med otroci tistega, ki bi bil podjetje pripravljen prevzeti.


Podjetniki se za prodajo podjetja pogosto odločajo ob upokojitvi, vendar je najprimernejši čas za prodajo takrat, ko podjetje ustvarja zajeten prosti denarni tok in je verjetno, da ga bo tudi v prihodnje. (iStockPhoto)

Dvajset let po razmahu podjetništva so se tudi mala podjetja z njihovimi lastniki vred postarala. Lastništvo malih družinskih podjetij naj bi prevzel mlajši rod. V času skoraj neomejenih možnosti za pridobitev izobrazbe in razvoj kariere pa mladi svoje poklicne poti v veliki meri ne povezujejo več s podjetniško dejavnostjo svojih staršev. Na drugi strani  želijo lastniki malih podjetij svoje dolgoletno delo unovčiti in finančno varno preživeti zadnje obdobje življenja.  

O tem, kako prodati podjetje, se pojavlja vrsta praktičnih vprašanj, s katerimi se bo srečal malone vsak lastnik podjetja pred zaključkom svoje delovne poti, zato je koristno, da je z njimi tudi seznanjen.   

Koliko je vredno malo podjetje?
 

Možna cena za lastniški delež v malem podjetju je odvisna od sposobnosti za ustvarjanje prostega denarnega toka iz poslovanja. Prosti denarni tok iz poslovanja je znesek denarja, ki ga podjetje ustvari s svojim poslovanjem v enem letu. Izračunamo ga lahko tako, da od vseh prilivov iz poslovanja odštejemo vse odlive iz poslovanja. Ker podjetja ne spremljajo prilivov in odlivov po njihovih vrstah, lahko uporabimo tudi bližnjico:  

prihodki iz poslovanja – stroški blaga, materiala in storitev – stroški dela – drugi poslovni stroški – za vzdrževanje obstoječe ravni poslovanja potrebne naložbe = prosti denarni tok iz poslovanja.  

Zahtevan donos za kupca je odvisen od množice dejavnikov, v praksi pa opažam, da so kupci najpogosteje pripravljeni plačati od tri- do petkratnik prostega denarnega toka iz poslovanja. Zahtevan letni donos na vložena sredstva v praksi je torej od 20 do 33 odstotkov. Na tihem sem pravkar predpostavil, da malo podjetje svoja dolgoročna sredstva financira le z lastniškim kapitalom. Če ni tako, bo kupec od ponujenega zneska kupnine odštel dolgoročni dolg.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *