Razporejanje delovnih obveznosti

Avtor: Nikolaj Mejaš | Objava: 09.01.2012V manjšem podjetju, ki se ukvarja s pripravo hrane, se nekateri zaposleni nenehno izmikajo delu na terenu oziroma na zunanjih cateringih. Če jim je izrecno naročeno, da morajo iti, delo opravijo, v nasprotnem primeru pa vedno »najdejo« dovolj dela v naših prostorih. Med sodelavci zato nastajajo trenja, saj so zaradi izmikanja prvih drugi bistveno več na terenu, kar pomeni več dela zanje. Zato so delavci, ki so velikokrat na cateringih, nezadovoljni. Kako lahko prepričamo (prisilimo) zaposlene, da vsi opravijo svoj delež dela na terenu in se izognemo prepirom in zameram med sodelavci?
 
Predlagam, da naredite sestanek z vsemi sodelavci, ki naj bi delo opravljali tudi na terenu, torej bili izvajalci cateringa. Odprite problem, ki nastaja v podjetju in vpliva na slabe medsebojne odnose oziroma na nezadovoljstvo tistih, ki delo na terenu izvajajo večkrat. Povabite jih k sodelovanju pri reševanju nastalega problema. Predstavite jim, da je catering pomemben del vašega poslovanja, od katerega tudi vsi skupaj »živite«.
 
Pravila za delitev dela oblikujte skupaj in jih tudi zapišite. Med seboj naj sodelavci izberejo predstavnika, enega ali dva, ki bosta  delala razpored sodelavcev za izvajanje cateringa na terenu. V ta namen na skupaj izbranem mestu v podjetju postavile »oglasno tablo«, lahko je samo večji papir, kjer bo razpored objavljen in sproti dopolnjevan, da bo vsak seznanjen z razporejanjem sodelavcev in kjer se bo tudi enostavno videlo, kakšen je prispevek posameznika k terenskemu delu.
 
Če je med sodelavci tudi kdo, ki zaradi obremenitev v zasebnem življenju, težje izvaja delo na terenu (majhni otroci, ostareli starši …), mora biti skupen dogovor, da se takega posameznika na terensko delo razporedi nekoliko manj. Vpeljete lahko tudi nagrajevanje terenskega dela, npr. vsake tri mesece nagradite tistega, ali nekaj njih, ki so največ delali na terenu. Tudi o morebitnih nagradah se dogovorite na skupnem sestanku.
 
Vsekakor naj vsi zaposleni na tem pogovoru sodelujejo s svojimi predlogi, vi pa usmerjajte njihove predloge proti končnemu cilju – postavitvi pravil za vaše nemoteno delovanje. Ko so pravila postavljena, se tudi nezadovoljstvo navadno zmanjša, saj zaposleni potrebujejo okvir, v katerem se bodo znašli in bodo vedeli, zakaj je neki del delovanja podjetja pomemben za vse zaposlene. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *