Razumen odhod iz podjetja

Avtor: Alenka Maher | Objava: 06.12.2011V podjetju sem trenutno zaposlen za nedoločen čas. Zaradi narave dela imam individualno pogodbo z določenim odpovednim rokom. Podjetje bo verjetno dobilo novega lastnika z novim letom. Ker obstaja možnost, da s tem lastnikom ne bom želel sodelovati in ker bo verjetno z njim treba podpisati novo pogodbo o zaposlitvi, me zanima, kako je z odpovednim rokom, če nove pogodbe ne želim podpisati. Namreč, v tem primeru je moja želja ne podpisati pogodbe z njim in z njim ne sodelovati niti dneva, kaj šele v dolžini odpovednega roka trenutno veljavne pogodbe (če do takšne situacije sploh pride).
 
Iz vašega vprašanja sklepam, da ste zaposleni kot oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter ste na podlagi tega (najverjetneje) vpisani v sodni register, torej v tem primeru za vas veljajo posebne določbe 72. člena Zakona o delovnih razmerjih. To pomeni, da imate sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi, v kateri so pravice in odgovornosti drugače določene, kakor velja za preostale delavce družbe. Navedeno največkrat velja za določbe glede: delovnega časa, plačila za delo, disciplinske odgovornosti, zagotavljanja odmorov in počitkov ter pravic v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja. Iz tega bi lahko sklepali, da v individualni pogodbi že imate točno določeno trajanje odpovednega roka ter načine in pogoje za odpoved individualne pogodbe o zaposlitvi in s tem prenehanja delovnega razmerja. Če ne želite sodelovati z novim delodajalcem, odpoveste individualno pogodbo, glede odpovednega roka pa se navadno delavec in delodajalec dogovorita sporazumno. Odpovedni rok je odvisen od področja dela, zahtevnosti dela in časa, ki je potreben za predajo nalog drugemu delavcu.
 
Če pride nov lastnik, to še ne pomeni, da vam takoj ponudi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi. Če vam jo ponudi, pa imate vso pravico odkloniti podpis nove pogodbe o zaposlitvi in z dnem odklonitve vam tudi preneha delovno razmerje.
 
Če bo prišlo do menjave lastništva in vi ne boste želeli nadaljevati dela, vam svetujem, da se z novim lastnikom dogovorite za razumen odhod iz podjetja, kar je navadno obojestranski interes.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *