Sodelovanje na področju RR

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 05.08.2008Ekipo strokovnjakov v manjšem, sicer tehnološko razvitem podjetju v rasti zanima, kako stopiti v stik z institucijami znanja in raziskovalnimi laboratoriji, ki bi jim prisluhnili, z njimi sodelovali in jim svetovali pri nadaljnjem razvoju? 

Zdi se, da je med institucijami znanja, raziskav in razvoja ter podjetji velik razkorak, nedostopnost oziroma nepovezanost in da prenos novih tehnologij prek podjetij na trg zato ne steče. A njihova vrata le niso tako tesno zaprta. Mala in srednje velika podjetja lahko prvi korak naredijo prek Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije oziroma njenega Odbora za znanost, ki redno organizira strokovna srečanja in ekskurzije v institucije znanja. Možen je tudi obisk oziroma ogled različnih inštitutov, preizkuševalnih laboratorijev, raziskovalnih laboratorijev na fakultetah, tehnoloških parkov in visokotehnološko razvitih podjetij, s katerimi lahko najdete stične točke.  

Prek svetovalnega centra OZS lahko dodatno navežete stike z akreditiranimi laboratoriji, pri čemer dobite tudi nasvet, kateri v Sloveniji in drugih evropskih državah so usposobljeni in priznani za izvajanje prvih tipskih preizkusov oziroma izdelkov redne proizvodnje, če zanje veljajo posebne tehnične ali tržne zahteve. Hkrati je možna analiza inventivnosti tehnične ideje oziroma presoja o možnostih uveljavljanja določenih dejavnosti kot razvojnih. Brezmejen vir informacij pa so nedvomno spletne strani podpornih institucij, tudi zbornic, in določene podatkovne zbirke, predvsem pa informacije oziroma poslovni podatki za katerokoli evropsko državo, ki jih lahko na osnovi vašega usmerjenega povpraševanja pridobite prek nove evropske podjetniške mreže Enterprise Europe Network. Prek borze ponudbe in povpraševanja je možna tudi neposredna povezava z ustreznimi drugimi vanjo vpisanimi podjetji.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *