Strokovnost ali osebne lastnosti?

Avtor: Franka Bertoncelj | Objava: 09.06.2009Nove sodelavce smo običajno iskali pri konkurenčnih podjetjih, torej smo iskali ljudi z izkušnjami. Izbor ni bil vedno najboljši, saj se nekateri niso dobro vključili v naše okolje, pogosto pa tudi strokovno niso bili ustrezni - kljub izkušnjam. Zdaj smo v dvomih, kako naj selekcioniramo kandidate; iskali bi ljudi, ki se bolj ujamejo z našo kulturo, hkrati pa se ne moremo odpovedati strokovnemu znanju, saj je to v našem poslu izjemno pomembno. 

Najpogostejše napake pri izboru novih sodelavcev so: »napaka simpatije« (izbor najbolj simpatičnega kandidata, ki mu uspe v razgovoru zaradi dobrih komunikacijskih spretnosti in/ali ustreznega videza narediti dober vtis, v delovnem okolju pa se ne izkaže najbolje), »napaka podobnosti« (izbor tistega kandidata, ki je po osebnostnih lastnostih podoben osebi, ki odloča o izboru – razlog je v občutku harmonije in prijetnosti, ki ga ima odločevalec ob sebi podobnem kandidatu) in »napaka celote« (ko izberemo kandidata, ki ustreza samo nekaterim zahtevam delovnega mesta, ne pa vsem).  

Pri izboru ustreznega kandidata je treba upoštevati njegova strokovna znanja in izkušnje kot tudi osebnostne lastnosti, vrednote in motiviranost za delo. V idealnem primeru najdemo kandidata, ki ustreza tako po strokovnih znanjih in izkušnjah kot tudi po osebnostnih lastnostih, ki se ujamejo s timom. Vendar je idealnih primerov žal malo in smo prisiljeni sklepati kompromise. Ker je osebnostna struktura (osebnostne lastnosti, vrednostni sistem, motivacija …) veliko stabilnejša dimenzija kot strokovno znanje in izkušnje, se je morda smiselno odločati za tiste kandidate, ki nekoliko manj ustrezajo zahtevam strokovnosti in so kot osebnosti skladnejši s kulturo podjetja oziroma timom, v katerega prihajajo. Namreč, tudi povprečno sposobni kandidati z zadostnim izhodiščnim znanjem lahko ob »zagonski motivaciji novozaposlenega« hitro pridobijo manjkajoča znanja. 

Če nekdo dosega odlične rezultate v enem podjetju, ni nujno, da jih bo tudi v drugem. Tudi če sta podjetji konkurenčni, se lahko bistveno razlikujeta po know-howu in načinu dela.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *