Ta veseli dan ... in poslovne modrosti

Avtor: Borut Kocič | Objava: 17.08.2004

Poslovnih nasvetov ne dobite samo v motivacijski literaturi. Ker leposlovje opisuje življenje, so pravi napotki tudi v tu.


Prizor iz predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi A. T. Linharta (Šentjakobsko gledališče, režija Mile Kurun).

Lee Iacocca, legendarni vodja in manager Chryslerja je nekoč izjavil: »Poleg vseh strojnih in poslovnih predavanj sem na fakulteti štiri leta poslušal tudi predmet psihologija ... kjer sem verjetno pridobil najbolj koristno znanje med svojim študijem.« Poleg strokovnih ekonomskih znanj psihologija resnično zelo vpliva na poslovni uspeh. Pripomore k razumevanju kupcev, dobaviteljev, k zasnovi trženjskih akcij, k pogajanjem, k vodenju ljudi in k delu tako v skupini kot z nadrejenimi... Glavni element trga so pač ljudje. Posel delajo ljudje, ne podjetja. In razumevanje človeka (kot posameznika in kot množice) je velika konkurenčna prednost.


Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.


Odnosi med ljudmi se prebijajo tudi v ekonomsko teorijo, ki temelji na spoznanjih sociologije, biologije in filozofije. Institucionalni ekonomisti posameznika ne dojemajo kot zgolj racionalno in preračunljivo bitje, temveč upoštevajo tudi tisti del njegove narave, ki ga vodijo navade, običaji in rutine, ki pa se lahko občasno prekinja s človeško ustvarjalnostjo in inovativnostjo (Jaklič, 1999).  

In še misel, da umetnost – in tokrat gre za literaturo – opisuje življenje. Pisatelji in pesniki svoj navdih jemljejo iz svoje okolice. V glavnem so poleg dobrih zapisovalcev najprej dobri opazovalci. Trdim, da iz leposlovja lahko pridobimo številna poslovna znanja na zabaven in učinkovit način.   

»Hitre« knjige oz. instant znanje 

V družbi znanja in vsak dan hitrejšega napredka je vseživljenjsko izobraževanje nuja. Znanje vodi do uspeha. Kot smo že ugotovili, pri poslovanju potrebujemo tudi znanja o medčloveških odnosih (v že naštetih vlogah, se pravi kupcev, prodajalcev, tržnikov, vodij, sodelavcev, pogajalcev, podjetnikov ...). Ta potreba se odraža tudi na knjižnih policah tudi slovenskih knjigarn, ki so dobesedno preplavljene z naslovi, kot so Načela uspešnega vodenja, Rojeni za uspeh, Premagajte strah in zmagajte, 17 nespornih zakonov o skupinskem delu, Pozitivna moč pohvale, Človek mora imeti sanje, 7 navad zelo uspešnih ljudi, Enominutni vodja ... In številne med njimi so dobre in vredne prebiranja.  

Učenje skozi leposlovje 

A če se strinjamo s predpostavkami, naštetimi v uvodu, ne smemo zanemariti učenja poslovnih ved skozi leposlovje. Kaj so argumenti za takšno učenje?  

1. Učimo se skozi zabavo 

Znano je, da je učenje v zabavnem, prijetnem ambientu učinkovitejše. Učenje skozi igro je postala maksima vzgoje otrok. Kar se učimo z veseljem, si bolj zapomnimo. Zabava ali vsaj sproščenost in neformalnost sta postala pomembna elementa poslovnih in izobraževalnih storitev. Izobraževalni programi potekajo v sproščenem vzdušju, z razporeditvijo udeležencev v krogu, z interakcijo s predavateljem itd. Tudi v strogo poslovno okolje, pisarne, vedno bolj vnašamo »zabavo« - neformalni petki, druženja ob koncu tedna ipd.  

In branje knjig je v glavnem zabavno. Še posebej, če smo si že nekaj časa želeli prebrati točno določeno čtivo. Branje nam torej omogoča tudi da delamo, ko ne delamo in nasprotno. 

2. Sami pridemo do spoznanj 

Ko sami izluščimo poanto, si jo bolj zapomnimo, saj smo sami odkrili asociativno pot do nje. Tudi otroci si, ko sami kaj odkrijejo, to bolj zapomnijo. Zdi se nam, kot da smo splošno znano resnico ravnokar odkrili in ponudili svetu. Poleg tega si tako odkrit nauk bolj zapomnimo, ker nam predstavlja nagrado za naš trud.  

3. Širimo si obzorja 

Vedno več poslovanja (in učenja) je prenešenega v neformalno okolje. Vedno več poslov se sklene na kosilih, golf igriščih, gledališčih, sprejemih ipd. V takih situacijah se moramo znati vklopiti v družbo in razgovor. In širina izobrazbe ter razgledanost nam to »nalogo« precej olajšata.    

4. Zapomnimo si večji delež pridobljenega/odkritega znanja 

Če do znanja prihajamo postopoma, ker sprejemamo manj informacij na enoto (časa, strani), ni preobremenjenosti z informacijami. V prej naštetih knjigah o vodenju, prodaji, strankah itd. je na recimo sto do dvesto straneh tako ogromna – sicer koristna – količina informacij, da si nikakor ne moremo zapomniti vseh. Če bi si jih želeli, bi se morali učiti na pamet, za kar pa nimamo časa in tudi smiselno ni, saj ne potrebujemo tovrstnega, zgolj faktografskega znanja. Znanje, ki je zbrano v eni tovrstnih knjig, najdemo običajno v več desetih leposlovnih knjigah in ga osvajamo postopoma. Tak tempo je seveda (lahko) prepočasen, tako da je treba tovrstno literaturo kombinirati s prej omenjeno poljudno znanstveno.   

5. Spoznanje ima večji učinek  

Informacija, pridobljena v umetniškem kontekstu, ima gotovo drugačno sporočilno vrednost kakor v goli obliki. Njena interpretacija in njen nadaljnji razvoj sta drugačna in bolj edinstvena, kakor če bi bila navedena kot masten tisk in nam obenem razložena in s tem zapečatena. S tem je delno oropana sporočilnosti.     

Ta veseli dan ali ... kako uspešno vodimo ljudi 

Za ponazoritev vsega zgoraj povedanega sem izbral Linhartovo dramo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. To delo in literarno obliko sem izbral zaradi njene kratkosti in omejenosti avtorja za globlje, razlagalne psihološke študije razen skozi opise govora oseb in gradnjo njihovega karakterja – kar pa je ravno tako možno zgolj skozi govor in interakcijo z ostalimi junaki. Mogoče omenjeno delo ni bil najboljši izbor, kajti Matiček je literarni junak, ki ima številne poslovne značilnosti in znanja, ki so resnično razdelana in je tako odličen prikaz pronicljivosti in prodornosti človeškega uma – ali pa je bil ravno zaradi tega dobra izbira.  

Nauke, ki sem jih izvlekel iz Linhartove drame, sem primerjal z nauki, ki jih dobimo v knjigah Umetnost vojne (Sun Tzu), ki jo predvsem azijski poslovneži spoznajo na poslovnih šolah, Rojeni za uspeh (Colin Turner) in Načela uspešnega vodenja (Stephen R. Covey). 

1. primer: bodi samosvoj

Colin Turner v knjigi Rojeni za uspeh (Mladinska knjiga, 1998), ki je tudi (samo)motivacijska, na strani 21/22 navaja: »Edina razlika med milijonarjem in vami ste vi sami.« Ta ideja zasledovanja lastnih ciljev in vere v lastne sposobnosti se pojavlja v številnih podobnih knjigah. Med drugim je to tudi 10. načelo uspeha Sama Waltona (Wal Mart): »Vedno plavaj proti toku. Pojdi v drugo smer in ne drži se splošno sprejetih pravil. Ko vsi delajo ne enak način, obstajajo dobre možnosti, da boš našel svojo priložnost, če boš stvari počel drugače. Pričakuj, da ti bodo drugi ljudje govorili, da greš v napačno smer. V vsej svoji karieri nisem bolj pogosto slišal stavka, kot je: mesto z manj kot 50.000 prebivalci ne more vzdrževati supermarketa/diskonta.« In Sam Walton je obogatel s strategijo gradnje svoji diskontnih supermarketov ravno v takšnih mestih, ki so se jih velike trgovske mreže izogibale in so ga tako pustile pri miru – dokler ni bilo prepozno. 

Nauk iz drame Ta veseli dan ali ...; 3. dejanje/4. prizor; Matiček: »Kdo bo po ravnem hodil? Tam se cel svet vkup shaja: ljudje se drenjajo, sujejo, žokajo ...« (str. 74) in pa še; 4. dejanje/1. prizor, Matiček: »... Stara neumnost sčasom modrost rata ...« (str. 86). Enkraten poslovni nasvet! 

2. primer: ukrepaj!

Odlašanje je mnogokrat razlog neuspeha ali izgubljene priložnosti. Ta problem je jasno izpostavljen v Rojeni za uspeh (C. Turner, 1998): »Odlašanje ... je nekakšen strah pred neuspehom.« (str. 27) Odlašanju in njegovim rešitvam je v Rojeni za uspeh namenjeno celotno podpoglavje na strani 51.

V Umetnost vojne (Založba Amalietti, 1996) Sun Tzu svetuje: »Zato močnejši vojak udari, dokler nasprotnik še načrtuje. Najvažnejša vojaška umetnost je preprečevanje in uničenje nasprotnikove strategije.«  

In kje najdemo gornje nauke pri Linhartu? 2. dejanje/2. prizor; Matiček izve za načrte barona Naletela. Matiček: »...gnadljivi gospod so po mojem kruhu lačni, tedaj je treba skrb v njih obuditi, da bi svojega lastnega zgubili.« Iz citiranega lahko sklepamo še več. Raje prisili konkurenta, da bo branil svoj tržni delež, kakor da bo odžiral tvojega.  

3. primer: trezna glava

C. Turner v svoji knjigi kot enega glavnih razlogov navaja nepotrpežljivost (1998, str. 78). V poslovanju je potrebno ohranjati trezno glavo, premišljeno reagirati in če se le da, pri konkurenci vzbuditi nepotrpežljivost. 

Sun Tzu: »Da bi jih zmedel, jih razsrdi.« (1996, str. 29). In Matiček? 2. dejanje/2. prizor; Matiček: »... Kadar kri vre, se glava meša...« in pa 1. dejanje/2. prizor (ko prvič zasluti baronove apetite po lastni zaročenki): »... Matiček, dobro premisli! Tukaj se ne smeš prenagliti ...«. Čeprav obstaja možnost izgube najdragocenejše osebe, Matiček ohranja trezno glavo (kar se na koncu izkaže kot pravilna odločitev).  

4. primer: priznanje samemu sebi

 V literaturi osebne rasti in gradnje trdnega značaja, ki je potreben tudi za uspešno premagovanje podjetniških naporov, je znan inštrument osebnega nagrajevanja, ki pa ne sme biti uporabljen prepogosto ali preredko. Ta nasvet najdemo tudi v številnih priročnikih o vodenju (zgoraj je navedena celo celotna knjiga na to temo: Pozitivna moč pohvale); nagrada je namreč izjemno pomembna. C. Turner v že citirani knjigi opisuje sistem nagrajevanja na strani 117, medtem ko Linhart to modrost povzame z besedami Gospe (baronove žene): »... Meni verjemi, Matiček, kolikanj za naprej vasuješ, tolikanj sam sebi kradeš ...« (4. dejanje/1. prizor, str. 87). 

5. primer: prednostne naloge

Pokažimo za konec še na primer iz knjige S. R. Coveya, Načela uspešnega vodenja (Mladinska knjiga, 2000), kjer na strani 35 opisuje tretjo navado zelo uspešnih ljudi »Najprej najpomembnejše«.  

Enako misel Linhart sporoči skozi Matička, ko mu grajska gospa in Nežka očitata norčavost v resnem in pomembnem trenutku. Matičkovo obnašanje pa ni norčavo, prej močno skoncentirano, kar nakaže v 2. dejanje/2. prizor; Matiček: »Kaj ni zadosti, da si glavo ubijam, kako bom svojo reč speljal?« Matiček se torej ukvarja s pomembnimi rečmi in je popolnoma usmerjen v reševanje primarnega problema, kar ga na koncu pripelje do uspeha.   

Koristnih naukov v drami Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki so izraženi neposredno, sem našel sedemnajst. Verjetno jih je še več. Se je pa seveda pri tovrstnih interpretacijah treba pomembno zavedati, da gre za zelo subjektivne poglede in da si zna drug bralec iste odlomke razlagati drugače. Vendar različni pogledi omogočajo ustvarjalnost, ki ji je treba dodati še uspešno izvedbo!

Resnično kratka vsebina dela Ta veseli dan ali Matiček se ženi

Matiček, grajski služabnik, se želi poročiti z lepo hišno pomočnico Nežko, katero si želi tudi baron Naletel, Matičkov gospodar. Matiček je ne da. Študent Tonček, ki je na počitnicah na gradu, si želi Naletelove žene, ki je baron ne da.

Matiček si je pred leti, še v prejšnji službi, od stare Smrekarice sposodil nekaj denarja z obljubo vrnitve in poroke s Smrekarico. V dogajanje se vmeša tudi advokat Zmešnjava, ki zastopa Smrekarico in zahteva Matičkovo poroko z njo. Grajski vodja pisarne želi baronu omogočiti afero z Nežko. Vsi spletkarijo in sklepajo trenutna zavezništva v iskanju svoje maksimalne koristi. Zaplet, ki mnogokrat ne obeta dobrega konca, se za vse srečno izteče.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *