Timsko delo

Avtor: Nikolaj Mejaš | Objava: 12.07.2010V zadnjem času se veliko govori o timskem delu. Tudi ponudba raznih delavnic s to temo je na trgu številčna. Zanima me, kakšne so prednosti timskega dela in kdaj ga je smiselno vpeljati v podjetje ter kako naj to naredimo?
 
Osnovna formula timskega dela je v tem, da je 1 + 1 več kot 2. Kaj to pomeni? Ko ljudje delajo skupaj, to še ne pomeni, da so tim. Tim tudi ne nastane kot naravna posledica dejstva, da ljudje delajo nekaj skupaj. Tim torej ni nekaj samoumevnega. Če ga hočemo imeti, ga je treba ustvariti in vzdrževati. Prednost timskega dela pa se skriva v zgornji formuli – če je tim dober, med člani prihaja do sinergij, zato so rešitve in uresničitve zastavljenega dela, projektov … boljše, kakor če bi nekaj delali posamezniki v skupini.
 
Značilnosti, ki razlikujejo tim od skupine, ki nekaj dela skupaj, so naslednje:
Jasno članstvo – popolnoma je jasno, kdo pripada timu in kdo ne.
Skupni cilj – tim ima skupni cilj in vsak član tima točno ve, kaj je njegova naloga, ne glede na to, ali je sodeloval pri odločanju ali ne.
Ponos – člani so ponosni na to, da pripadajo timu in se s tem radi pohvalijo pred drugimi.
Soodvisnost – člani pomagajo eden drugemu. Pristop je: vsak posameznik mora uspeti, da bi tim doživel uspeh.
Interakcije med člani – posamezniki izvajajo aktivnosti z vednostjo, strinjanjem in sodelovanjem drugih članov.
Člani želijo uspeh tima – uspeh tima je pomembnejši od ambicij posameznikov.
 
Tim navadno sestavimo za delo na projektih, še posebej, ko se lotevamo nečesa novega, manj znanega ali bolj kompleksnega.
 
Za uspeh tima je ključnega pomena, da imamo v njem zastopane vse timske vloge in dobro je, da so te uravnoteženo zastopane. Vsak tim potrebuje vodjo, ustvarjalca, raziskovalca, koordinatorja, organizatorja in finalizatorja. Za sestavo tima v podjetju je treba vedeti, katere timske vloge so izražene pri posamezniku v podjetju. Zato obstajajo vprašalniki timskih vlog, na osnovi katerih lahko ugotovimo, katere timske vloge so nam blizu in v kakšni vlogi bomo največ lahko prispevali pri timskem delu.
 
Vodjo tima izberejo člani tima skupaj za vsak projekt posebej. Nikakor ni nujno, da je vodja tima tisti, ki ima tudi sicer v podjetju vodilno vlogo.
 
Glede izbora delavnic iz timskega dela pa bi vam priporočal, da se odločite za analitično in ne adrenalinsko delavnico. Za analizo vašega potenciala za timsko delo potrebujete strokovnjaka, ki vam bo na osnovi različnih vaj iz timskega dela lahko povedal, kje so vaše močne in šibke točke, ter vam svetoval, na katerem področju je dobro, da se razvijete ter kako to storiti. Ob aplikaciji vprašalnika timskih vlog boste tudi prišli do informacije, katere vloge imate v podjetju zastopane, kar vam bo usmeritev za oblikovanje timov ter v pomoč pri kadrovanju novih sodelavcev, da boste zaposlili osebo, ki bo lahko dopolnila obstoječe time.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *