Tri strategije za rast podjetja

Avtor: dr. Jaka Vadnjal | Objava: 05.04.2011

Boste konkurenco prehiteli z nižjimi cenami, z drugačno ponudbo ali s čim drugim? Spoznajte tri glavne generične strategije, ki so na voljo malim podjetjem.Najprej malo teorije: strateški menedžment lahko teoretično opredelimo kot proces ustvarjalnega snovanja, izbire in udejanjanja razvojnih možnosti, ki pomembno vplivajo na dolgoročno uspešnost podjetja s postavljanjem usmeritev za njegovo delovanje in ustvarjanjem skladnosti med temeljnimi zmožnostmi organizacije in okoljem, v katerem podjetje deluje. To kompleksno znanstveno definicijo bi lahko poenostavljeno pojasnili z besedami, da morajo podjetniki trezno razmišljati, kako bodo dosegali dolgoročen uspeh, in biti pri tem seveda realni glede omejitev in ovir, ki se bodo na tej poti pojavile.
 
Poslovno okolje podjetja
 
Prvi korak pri načrtovanju strategije je slika poslovnega okolja podjetja. Pri tem ne mislimo zelo kompleksnih analiz, ampak preprost razmislek o stvareh, ki jih lahko izvemo že z dnevnim spremljanjem dogajanj v okolju in v panogi, kjer naše podjetje deluje. Poslovno okolje običajno delimo na makro okolje in tržno okolje. Kot makro okolje razumemo naslednje dejavnike:
 
- pravni in politični dejavniki (zakonodaja in predpisi, sindikati),
- ekonomski dejavniki (trendi pri varčevanju in porabi, trendi na kapitalskem in denarnem trgu),
- sociodemografski dejavniki (vedenjski vzorci, populacijski trendi, trendi v kulturi) in
- proizvodno-tehnološki dejavniki (razpoložljivost proizvodnih potencialov, trendi v kulturi).
 
Članek bi bil predolg, če bi pojasnjevali vse naštete dejavnike, vendar je prav povedati, da vsi lahko pomenijo po eni strani potencialno nevarnost, po drugi pa priložnost za podjetje. Naj navedem samo en primer: staranje prebivalstva je velik problem za ekonomijo, načeti sta pokojninska in zdravstvena blagajna, sosedi, ki je pred nekaj meseci odprla podjetje za pomoč starostnikom na domu, pa posel cveti, kot si sploh ni upala pomisliti.
 
Dejavniki tržnega okolja so:
 
- struktura trga in konkurenca,
- kupci,
- dobavitelji in
- vplivni vodje.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *