Usihanje podjetništva v Sloveniji?

Avtor: Martina Budal | Objava: 09.09.2012

Na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru so že devetič pripravili poročilo o podjetniški dejavnosti v Sloveniji, ki so ga avtorji naslovili Usihanje podjetništva v Sloveniji. Poglejmo, kako se je v tokratni raziskavi GEM (Global Entrepreneurship Monitor), izvedeni v preteklem letu, obnesla Slovenija v primerjavi z ostalimi 53 sodelujočimi državami.Po vsem svetu velja, da se le manjši del ljudi odloča za podjetniško pot, pa naj bo to ustanovitev podjetja ali notranje podjetništvo, ko posameznik svoje sposobnosti izrablja kot zaposleni v podjetju nekoga drugega. Prav tako velja, da z naraščanjem gospodarske razvitosti države upada obseg zaznanih poslovnih priložnosti; če v najmanj razvitih faktorskih gospodarstvih poslovne priložnosti vidi skoraj polovica ljudi, se v srednje razvitih učinkovitostnih gospodarstvih ta delež zmanjša na 40 odstotkov, v najbolj razvitih inovacijskih gospodarstvih pa poslovne priložnosti vidi le še dobra tretjina prebivalcev. V državah, ki jih je gospodarska kriza močno prizadela, je ta delež še manjši. Tako le 10,9 odstotka Grkov, 14,4 odstotka Špancev in 16,7 odstotka Portugalcev vidi dobro poslovno priložnost, z 18,4 odstotki pa jim tesno za petami sledi Slovenija. Na vrhu lestvice so skandinavske države. Tako kar 71,5 odstotkov Švedov, 67,1 odstotek Norvežanov in 60,8 odstotka Fincev v svojem okolju zaznava poslovne priložnosti.
 
Z rastjo gospodarske razvitosti upada ne le zaznavanje dobrih poslovnih priložnosti, ampak tudi samozaupanje v lastno znanje, sposobnosti in izkušnje za podjetništvo. V faktorskih gospodarstvih tako v svoje sposobnosti zaupa 55 odstotkov in v učinkovitostnih 52 odstotkov odraslih prebivalcev, v inovacijskih gospodarstvih je takih le še 40 odstotkov odraslih. Slovenija iz držav svoje – inovacijske – skupine gospodarstev izstopa, saj v svoje znanje zaupa 50,8 odstotka ljudi, spodbuden pa je tudi podpovprečno majhen strah pred neuspehom. Vendar le 9,2 odstotka državljanov Slovenije napoveduje, da bodo v naslednjih treh letih stopili na podjetniško pot. Kar je sicer podoben delež kot v ostalih inovacijskih gospodarstvih, medtem ko je v učinkovitostnih gospodarstvih takih prebivalcev 24,7 odstotka, v faktorskih pa še nekoliko več, 26,4 odstotka. Podobno kot prebivalci ostalih inovacijskih gospodarstev tudi Slovenci menimo, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani (70 odstotkov) ter da je podjetništvo zaželena poklicna izbira (53 odstotkov). Raziskovalci pa so med Slovenci zabeležili občuten padec ocene odnosa medijev do podjetništva. Če sta leta 2007 dobri dve tretjini ljudi v medijih zasledili uspešne podjetniške zgodbe, jih je v letu 2011 le še 45 odstotkov. Slabšo sliko podjetništva so v medijih prebivalci inovacijskih gospodarstev zaznali le še v Grčiji in Španiji.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *