Uspešni podjetniki imajo vizijo

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 10.02.1998

Anketirani podjetniki so si v nečem enotni: brez vizije na dolgi rok ni mogoče preživetiKdor ne ve, kam naj gre, ne bo daleč prišel, je baje nekoč dejal Napoleon. Kaj pa o tem menijo slovenski podjetniki? Petim znanim in uspešnim podjetnikom smo postavili naslednjih šest vprašanj o viziji:

 • Ali ste imeli že prav na začetku, ob ustanovitvi podjetja, jasno vizijo oziroma predstavo o tem, kakšno naj bi bilo nekoč podjetje?
 • Ali imate danes jasno vizijo za prihodnost in kakšna je?
 • Kje so korenine vaše vizije (prejšnja zaposlitev, konjiček ...)?
 • Ali je oblikovanju vizije botrovalo tudi naključje?
 • Ali so vaši sodelavci seznanjeni z vašo vizijo in ali o njej kdaj razpravljate z njimi?
 • Ali opazujete, kaj se dogaja z drugimi podjetniki in kaj je z vizijo pri njih (jo večinoma imajo/nimajo)? So tisti podjetniki, ki imajo vizijo, uspešnejši od tistih, ki je nimajo?

Podjetniki so odgovorili tako:

Darko Mežek, Slovenska knjiga, založništvo:

 • Že na začetku sem imel jasno vizijo; hotel sem postati ena najmočnejših slovenskih založb. Ta cilj sem ne le uresničil, ampak celo presegel.
 • Tudi zdaj imam jasno vizijo za prihodnost.
 • Korenine moje vizije so v prejšnjem delovnem mestu, ko sem vodil akvizitersko prodajo za skoraj vse slovenske založbe.
 • Ne, naključje ni botrovalo moji viziji.
 • Sodelavci poznajo mojo vizijo, vendar o njej razpravljam le z vodstvenimi delavci. Pot do uspeha je treba včasih malo popraviti.
 • Opazujem druge podjetnike in vidim, da nekateri imajo vizijo, mnogi pa tudi ne. Zanesljivo so uspešnejši tisti z vizijo, kajti brez nje uspeha ne more biti.

Japec Jakopin, Seaway, načrtovanje in inženiring plovil:

 • Vizijo smo sicer imeli že na začetku, vendar nismo vedeli, kakšno bo podjetje čez nekaj let.
 • Danes imamo jasno predstavo za prihodnjih pet let. Še bolj dolgoročne vizije pa tudi zdaj nimamo.
 • Pri nastanku podjetja je pomagal konjiček.
5. Sodelavci so seznanjeni z vizijo in z njimi o njej tudi pogosto razpravljamo.
 • Podjetniki, ki jih poznam, imajo vizijo. Tisti, ki je nima, ne more uspeti.

Franc Malgaj, Avtohiša Malgaj:

 • Vizijo sem imel že prav na začetku.
 • Seveda, vendar je ta močno odvisna od pogovorov z Revozom, s katerim tesno sodelujemo.
 • Na to, kar počnem, je gotovo vplivala dolga družinska tradicija. Predlanskim smo praznovali stoletnico obrti v družini.
 • Ne.
 • O vseh večjih zadevah obveščam sodelavce in z njimi izmenjujem mnenja. Brez ekipe ni mogoče delati.
 • Mislim, da večina podjetnikov pri nas nima vizije. Razmišljajo le kratkoročno, toda tisti, ki dela na dolgi rok, nujno potrebuje vizijo.

Rudi Zaman, Didakta, založništvo:

 • Na začetku sem imel načelno vizijo, to je bilo založništvo na področju vzgoje in izobraževanja. Pozneje se je toliko stvari spremenilo, da predstavljajo že polovico našega programa knjige za otroke, leposlovje in potopisi.
 • V teh časih, ko je na trgu velika ponudba, je težko začrtati jasno vizijo. Poskušali bomo vztrajati, obenem pa program izdanih knjig vsako leto prilagajati željam kupcev. Naša usmeritev ostajajo kakovostne knjige domačih in tujih avtorjev.
 • Na mojo vizijo sta vplivala dve stvari: prejšnja zaposlitev in konjiček. Dolga leta sem namreč poučeval v šoli, razen tega pa sem tudi velik ljubitelj knjig in pesnik.
 • Da, lahko bi rekel, da je na mojo vizijo vplivalo tudi naključje. Ko sem še poučeval, sem pogrešal kakšen priročnik, kakršnega sem lahko videl v tujini.
 • Vsak mesec se sestane uredniški odbor, ki razpravlja o delu in načrtih. Pri tem sodelujemo tudi z zunanjimi občasnimi sodelavci, zlasti uredniki.
 • Danes je na tržišču tako hud boj za obstanek, da podjetnik brez vizije ne more obstati na površju. Lahko sicer na hitro zasluži, dolgoročno pa ne more preživeti.

Franc Gašper, Gašper, stavbno mizarstvo:

 • Vizijo oziroma predstavo o tem, kaj želim, sem imel, še preden sem se pred 27 leti odločil za preobrazbo iz državnega uradnika v samostojnega obrtnika. Danes naše podjetje zaposluje 140 ljudi.
 • Mislim, da imam še vedno jasno vizijo, ki je smer razvoja našega podjetja. Morda je razvoj nekoliko prepočasen, vendar je to pogojeno tudi z danostmi države, v kateri ustvarjamo.
 • Verjetno je nekaj prirojenega in nekaj privzgojenega. V sebi moraš nositi izziv, željo po razvoju in ustvarjanju. Moje načelo je trdo delo in vztrajnost, saj le tako vizijo tudi udejaniš.
 • V osnovi ni bilo naključja. Marsikdaj pa se zamisel porodi tudi po naključju pri razmišljanju ali ob drugi priložnosti.
 • To je vizija tudi moje družine, bila pa naj bi tudi vizija vseh zaposlenih, predvsem pa vodstva. O viziji se v podjetju veliko pogovarjamo.
 • Mislim, da podjetnik, ki se želi razvijati, mora imeti jasno vizijo in jasno postavljen cilj, saj brez tega ne more biti uspešen. Vse preveč bi bilo prepuščeno naključju. Ne smeš biti samozadovoljen. Okrog sebe moraš imeti ljudi, ki ti verjamejo in pomagajo spreminjati vizijo v dejanja, še posebno takrat, če vizija presega zgolj želje po samostojnosti oziroma po samozaposlitvi.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *