Uspešnost slovenskih podjetij

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 10.09.2002

Z Evropo so primerljiva po številu in deležu zaposlenih, zaostajajo pa po ekonomski moči, ugotavlja raziskava Slovenski podjetniški observatorij 2002.Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, ki deluje na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, je poleti objavil prvi del raziskave o stanju podjetništva v Sloveniji. V njej so zbrali najpomembnejše kazalce za leto 2000 in jih primerjali s podatki iz članic Evropske unije. Temeljna ugotovitev raziskave Slovenski podjetniški observatorij 2002 je, da je slovensko podjetništvo po številu podjetij in deležu zaposlenih po velikostnih razredih podjetij primerljivo z evropskim povprečjem. Povsem drugačno sliko pa kažejo podatki ekonomske moči naših podjetij.

Število podjetij in zaposlenih

Leta 2000 je bilo v Sloveniji 103.171 podjetij, od tega 99,7 odstotka malih in srednje velikih podjetij. Največ je bilo mikro podjetij (1-9 zaposlenih), in sicer 94 odstotkov. Ta so zaposlovala 29,3 odstotka vseh zaposlenih v našem gospodarstvu. Povprečno mikro podjetje je zaposlovalo 1,9 delavca, povprečno malo podjetje (10-49 zaposlenih) pa 19,4 delavca. Po zadnjih dveh kazalcih smo skoraj na las podobni evropskemu povprečju.

V malih podjetjih največ dobička

V Sloveniji je vsak zaposleni v letu 2000 v povprečju ustvaril 307.026 tolarjev čistega dobička. Zanimivo je, da so bila po tem kazalcu najuspešnejša mikro in mala podjetja. V malih podjetjih je čisti dobiček na zaposlenega znašal celo dobrih 435 tisoč tolarjev.

…in največja donosnost kapitala

Povprečno slovensko podjetje je imelo v letu 2000 3,2-odstotni čisti donos kapitala. Tako kot pri čistem dobičku so bili tudi pri donosu najuspešnejša mikro in mala podjetja. V mikro podjetjih je povprečni donos znašal 7,5 odstotka, v malih pa 5,8 odstotka.

Dodana vrednost štirikrat nižja kot v EU

O zaostanku slovenskih podjetij za evropskimi najbolje govori podatek o povprečni dodani vrednosti na zaposlenega. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je leta 2000 znašala 19 tisoč evrov, v EU pa kar 80 tisoč evrov. Vendar pa kaže primerjava uspešnosti po velikostnih razredih podjetij podobno sliko z evropskimi podatki. Tako kot v EU tudi pri nas največjo povprečno dodano vrednost dosegajo v velikih podjetjih, najbolj pa zaostajajo v mikro podjetjih. Povprečni delavec v mikro podjetju je tako dosegel le 70 odstotkov povprečne slovenske vrednosti na zaposlenega.

Primerjava po regijah

Primerjava podjetništva po slovenskih regijah kaže vsem že znano sliko. Podjetniško najrazvitejša je Osrednjeslovenska regija, najmanj pa Pomurje in Zasavje. V Osrednjeslovenski regiji posluje 65 podjetij na 1000 prebivalcev (več jih ima samo še Obalno-kraška regija – 68), medtem ko imajo v Zasavju samo 35 podjetij na 1000 prebivalcev. Podjetja iz osrednje Slovenije so tudi najuspešnejša po finančnih kazalcih. Tu znaša povprečna dodana vrednost na zaposlenega 22.778 evrov, za primerjavo, v Pomurju znaša samo 13.157 evrov. Zanimivo pa je, da Osrednjeslovenska regija ni enako uspešna pri vseh kazalcih. Pri donosnosti kapitala podjetja iz te regije celo zaostajajo za povprečjem – ustvarjajo 2,9-odstotni donos. Najvišji donos dosegajo podjetja v Jugovzhodni regiji, in sicer kar 7,5 odstotnega.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *