V nov izdelek samo z oblikovanjem

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 11.02.2004

Naložba v kakovostno industrijsko oblikovanje je za podjetja vseh velikosti zanemarljiva v primerjavi s takoj opaznimi učinki na trgu, meni večkrat nagrajeni oblikovalec Bojan Klančar.


Konceptualno družinsko vozilo za prosti čas Sensix, oblikovanje: Bojan Klančar, 1. nagrada na natečaju Ford Summit Motors, 1997

Steklenice za Coca Colo ni treba predstavljati nobenemu Zemljanu. Že skoraj stoletje je njena oblika vsaj tako prepoznavna in domača kot sama blagovna znamka. S svojo neponovljivostjo je pomembno botrovala k razvoju najbolj prodajane osvežilne pijače na svetu.

Industrijsko oblikovanje je danes še bolj kot kdaj prej konkurenčno orožje podjetij. »Je eden ključnih elementov ustvarjanja nove vrednosti in konkurenčne prednosti izdelkov. Veča prepoznavnost in ugled podjetja, obenem pomaga ustvarjati nove trge in prispeva k rasti dobička in prometa.« Zadnja dva stavka smo prepisali iz brošure oblikovalca Bojana Klančarja, ki ga je revija Hiše v sodelovanju z oblikovalsko stroko razglasila za oblikovalca leta 2003. Za svoje dosežke je dobil tudi zlato medaljo na Bienalu industrijskega oblikovanja v Ljubljani in prvi nagradi Forda in General Electrica.   

Kaj je značilnost dobrega oblikovanja?

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.
 
Bojan Klančar, oblikovalec
Dober izdelek ni naključje. Je posledica dobro načrtovanih razvojnih in tržnih postopkov ter upravljanja. Dobro oblikovanje je ustvarjalni proces, ki z vsemi ustvarjalnimi viri podjetja načrtuje novo vrednost. Pomaga ustvarjati takšne izdelke za trg, ki poenostavljajo zapletene naloge, ki nas pri rabi navdušujejo, ki »razumejo« naše obnašanje, ravnanje in nas zadovoljijo na čustveni ravni, kot so na primer udobje, počitek, sprostitev, logičnost, intuitivnost ...  
 
Dekorativna svetilka nWindow izraža pozitivne emocije svetlobe. Oblikovana kot okno je namenjena prostorom z malo okni ali brez njih. Navidezno odpira, razširja prostor. Oblikovanje: Bojan Klančar, 1. nagrada na natečaju GE Lighting Europe, 2000
 
Vsak izdelek je zrcalo podjetja, ki ga je ustvarilo. Dobro oblikovan pa mora poleg kupca upoštevati tudi odgovornost do okolja, uporabo pravih tehnologij in racionalnost. Izražati mora karakterno različnost od drugih tovrstni izdelkov in skozi izvirne lastnosti tudi večati prepoznavnost in ugled podjetja, meni Bojan Klančar.  

S tem ste že odgovorili na vprašanje, zakaj naj podjetje pri razvoju izdelkov sodeluje z oblikovalcem? Pa vseeno, katere prednosti lahko podjetju prinese takšno sodelovanje? 
 
Industrijsko oblikovanje povečuje prodajo in ugled. Oblikovalec zmanjšuje stroške razvoja izdelka in povečuje njegovo vrednost. Je pomemben sodelavec v timu, saj senzibilno prevaja skrite želje kupcev v zapeljivo resničnost. Raziskave v svetu kažejo, da je s pravilnimi metodami oblikovanja rezultat uspešnosti nekega izdelka precej večji kot sicer. Če izdelek ni dobro oblikovan, nima nikakršnih možnosti, da bi se udeležil tekme za kupce in boljši položaj na trgu.

Oblikovalci lahko v razvoj novih izdelkov vnesejo dodatno funkcionalnost in originalno svežino. Pri tem gre za stičišče zmogljivosti tehnologije, tehničnega znanja izvedbe in finančnih sredstev na eni strani, ter za pričakovanja in želje uporabnika, njegove sposobnosti in socialno–kulturno ozadje na drugi.  

Dober zgled je podjetje Epipack iz Mirna (predstavili smo ga v decembrski številki Podjetnika, op. a.), ki z vrhunsko oblikovanimi stroji za ovijanje dosega nove tržne pozicije in višji cenovni razred. Podjetje je postalo z novimi izdelki v svetu zelo prepoznavno. Celo pravi ustvarjalec novih trendov. Izdelki so presegli vsa pričakovanja uporabnikov in praktično prehiteli svetovno konkurenco. Prednosti, ki jih oblikovalec prinese podjetju, so torej v tem, da pomaga zasnovati proizvodno racionalen izdelek, ki upošteva kupčeve želje in potrebe. Torej izdelek, ki bo uporabnejši, inteligentnejši in prepoznavnejši.

Elegantna tanka zsnova z izčiščeno pojavnostjoin strogo kvadratno obliko postaja arhitekturni element, ki pomaga graditi in oblikovati prostor. Naročnik: Intra Lighting, oblikovanje: Bojan Klančar
Si lahko oblikovalca privošči tudi malo podjetje? 

Seveda, prav ta lahko največ pridobijo. Manjše podjetje si v nobenem primeru ne sme privoščIti, da bi bil njihov izdelek na trgu neuspešen. Prepričan sem, da stane profesionalni oblikovalec podjetje neprimerno manj kot pa morda amater, kajti slednji lahko z nestrokovnim posegom v izdelek bistveno poveča tveganje na trgu.  
 
Prav zato so manjša podjetja ponavadi najprej pripravljena sodelovati z oblikovalcem. Ponavadi so okretnejša in ambicioznejša v razmišljanju kot večja. Da postanejo bolj konkurenčna in bolj prepoznavna, se morajo stalno potrjevati z inovativnimi rešitvami. Industrijsko oblikovanje je eden ključnih dejavnikov za preizkušanje naprednih konceptov, uresničevanje izvirnih idej in uveljavljanje konkurenčne prednosti. Naložba v oblikovanje je zanemarljiva v primerjavi s takoj opaznimi učinki na trgu.

Kdaj naj se podjetnik obrne na oblikovalca? Ko začne razvijati nov izdelek, ko tehnični razvoj že zaključuje ...? 

Na začetku razpisane naloge. Vsak informirani podjetnik, ki dobro pozna svoje tekmece in premišljeno predvideva nadaljne korake, ve, da je za nastanek tržno učinkovitega izdelka in za rast podjetja potreben spekter strokovnjakov. In industrijski oblikovalci so neločljiv del tega spektra. Pobudniki razvoja bi morali oblikovalce vključevati v naloge v vse faze nastanka izdelka od začetnih analiz, preko tehničnega razvoja, do trženjskih prijemov podjetja. Pri tem gre za ustvarjanje dolgoročnega in celostnega kreativnega dialoga. Govorim o tesnem sodelovanju, pri katerem je vsem skupni cilj ustvariti prodajno zanimiv velikoserijski izdelek, ki bo navduševal kupce.
 
Industrijska tipkovnica Matris je modularno zasnovana tipkovnica s preglednim tipkovnim poljem. Glede na potrebe se jo lahko dograjuje z novimi moduli. Naročnik: Tipro, oblikovanje: Movera in Bojan Klančar, 1999
Kako naj podjetnik izbere svojega oblikovalca? Po kakšnih merilih? 

Podjetnik mora naprej razumeti oblikovanje kot naložbo, ki se lahko ob dobrem vodenju presenetljivo hitro obrestuje. Razumeti mora potrebe in specifične želje uporabnikov njihovih izdelkov. In vedeti, ali je sposoben razviti prave marketinške prijeme in uspešno strategijo trženja. Brez tega vedenja ne pomaga še tako inovativna ideja ali sicer še tako izjemeno oblikovanje ali izdelek. 

Podjetnik se pri izbiri ponavadi najlaže odločI na podlagi referenčnih izdelkov oblikovalca, ki mu jih ta predstavi. Lahko pa se tudi odloči za oblikovalca, ki dobro pozna tehnologije, ki jih podjetje uporablja. Še zlasti koristne so izkušnje tistih oblikovalcev, ki sodelujejo pri raznovrstnih projektih, saj poznavanje različnih orodij in prijemov koristi celotni ekipi in predvsem projektu. Pogled od strani marsikdaj ponudi rešitve, ki so enostavnejše, cenejše in učinkovitejše, ki pa jih zaradi globoke vpletenosti v projekt sicer ni opaziti.
 
Kateri oblikovalski dosežek vas je v zadnjem času najbolj navdušil? 

V čedalje hitrejših razvitih ekonomijah, ki narekujejo nagle inovacije, vse bolj primanjkuje humaniziranih izdelkov, ki bi odraželi resnične potrebe ljudi. Zgled, ki dobro odgovarja na takšne zahteve, je pralni stroj Titan oblikovalskega studia TKO Design iz Londona. Velika inovacija je izvlečni plastični boben za perilo. Preprosta rešitev omogoča enostavno zunanjo napolnitev bobna in uporabo bobna kot mobilne košare za perilo. V pralni stroj, ki se 30 let ni spreminjal, je vnešeno izvirno oblikovanje z mislijo na uporabnika. Enostavno, učinkovito, lepo, humano.

Oblikovanje današnjega časa

Bojana Klančarja smo vprašali, ali obstaja kakšna čarobna formula za oblikovanje danes. Ali obstajajo pravila/recepti, ki bi nam v naprej zagotovili uspeh? Odgovor je negativen. težko bi govorili o oblikovanju, ki najbolj zaznamuje današnji čas. Svet se na vseh področjih ustvarjanja tako hitro spreminja, da se trendi praktično niti ne morejo dobro izoblikovati.

Ugotavljamo na splošno, da vloga oblikovanja narašča. Opazen je trend kombiniranja funkcionalnih, družbenih in emocionalnih vrednot. Po mnenju Klančarja smo pred novimi problemi, ki se ne morejo več reševati s starimi sredstvi. Proizvajalci v svetu se vse bolj zavedajo specialnih potreb v našem času. Veča se število prebivalstva in delež starih ljudi. Industrijsko oblikovanje poskuša reagirati na te potrebe. Prav tako je v porastu integracija novih tehnologij v vsakodnevne predmete, recimo v oblačila, izdelke za prosti čas in zabavo, pohištvo. Skratka, dogajanje je zelo kompleksno in vsakdo mora poiskati svojo – kompleksno – rešitev.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *