Varnost mojega podjetja

Avtor: dr. Denis Čaleta | Objava: 07.10.2011

Korporativna varnost je pogoj za uspešnost podjetja. Zanjo pa ne skrbijo zasebne varnostne službe, kot si mnogi podjetniki zmotno predstavljajo.


(Big Stock Photo)

Delovanje podjetja v zahtevnem globalnem okolju je neposredno povezano z učinkovitim izvajanjem korporacijske varnosti. Z njo organizacija ali podjetje obvladuje in upravlja z varnostnimi in drugimi tveganji. Organizacije se pri svojem delovanju soočajo s celim nizom tveganj, ki jih lahko ločimo na zunanja tveganja, tveganja zaradi notranjih dejavnikov ter kombinacijo obeh.
 
Korporativna varnost je v najširšem pomenu besede tako dejavnost, ki identificira in izvaja vse potrebne sistemske ukrepe za obvladovanje varnostnih tveganj v posameznem podjetju. Zato je ena od osnovnih funkcij za delovanje podjetja in se nujno izvaja v tesnem sodelovanju z vsemi drugimi ključnimi funkcijami v podjetju. Celostno področje korporativne varnosti za ustrezno obvladovanje varnostnih tveganj nujno vključuje področje varnosti, procesa neprekinjenega poslovanja in varnosti pri delu.
 
Odtekanje ključnih informacij, malomarnost, nizka varnostna kultura …
 
Kljub hitremu tehnološkemu razvoju je človek tisti, ki ima v procesu obvladovanja varnostnih tveganj ključno vlogo. V večini primerov še vedno predstavlja najšibkejši člen v celostnem sistemskem zagotavljanju varnosti. Odtekanje ključnih poslovnih informacij in poslovnih skrivnosti ter s tem povezani socialni inženiring, malomarnost, nizka organizacijska in varnostna kultura, neizobraženost in namerno izvajanje protizakonitih aktivnosti so tisti dejavniki, ki zaradi obvladovanja varnostnih tveganj silijo podjetja k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov korporacijske varnosti povezane z nadzorom zaposlenih v njihovih osnovnih delovnih okoljih.
 
Naslednji pomemben dejavnik so zunanji izvajalci in pogodbeni partnerji, na katere v zadnjem obdobju podjetja pogosteje prenašajo procese. Pri prvem izračunu se lahko ta oblika zmanjšanja stroškov delovanja podjetja zdi zelo vabljiva, vendar je treba na proces oddajanja ključnih funkcij gledati tudi z drugačnega zornega kota. Za delovanje podjetja prinese prenos procesov na zunanje izvajalce zelo velika tveganja, katerih se lastniki in uprava ne zavedajo. Izražajo se v preveliki odvisnosti od pogodbenih izvajalcev, dostopu nepooblaščenih oseb do ključnih poslovnih informacij, ki predstavljajo konkurenčno prednost pred tekmeci, in drugim nevarnostim. Ta tveganja lahko zmanjšamo tako, da od pogodbenih izvajalcev zahtevamo izpolnjevanje minimalnih standardov, ki so v podjetju opredeljeni v okviru ukrepov za zagotavljanje korporativne varnosti.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *