Velika podjetja krojijo usodo malim

Avtor: Lidija Vinkovič | Objava: 07.11.2006

Medtem ko se po Evropski uniji vse bolj oblikuje pravna zavest »think small first« (misli najprej na male), se malim podjetjem v naši praksi godi slabo, svoje pa prispevajo tako država in sodišča kot tudi velika podjetja, v pogovoru opozarja dr. Viljem Pšeničny, generalni sekretar Obrtne zbornice Slovenije.


Viljem Pšeničny: "Dodana vrednost se preliva iz malih podjetij v velike, s čimer pa si ta dolgoročno kopljejo jamo tudi sebi."

So mala in velika podjetja danes enakovredni partnerji?  
Kar 99,7 odstotka vseh gospodarskih subjektov v Sloveniji sodi v razred mikro, malih in srednje velikih podjetij, pravila igre med podjetji na trgu pa vseeno postavlja majhna skupina velikih podjetij. Čeprav velika podjetja brez malih težko preživijo, v tem odnosu ne gre za enakovredno partnerstvo, saj se mala podjetja velikokrat pojavljajo v podrejeni vlogi. 

Kaj po vaši oceni predstavlja največjo težavo v tem odnosu?
 
Največja težava v odnosu med velikimi in malimi podjetji ostaja plačilna nedisciplina (zavlačevanje s plačili), ki je prerasla že v kronično bolezen, brez vidnih izboljšanj. Veliko malih podjetij je pogodbeno vezanih na svoje partnerje (pogosto na večja podjetja, prek javnih naročil pa tudi na državo, ki je tudi slab plačnik), ki svojih obveznosti ne poravnajo pravočasno. Mala podjetja imajo sicer ugodno razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, vendar večino gibljivih sredstev sestavljajo zapadle terjatve. Zaradi teh zamud morajo imeti toliko več obratnega kapitala in sredstev vezanih na proizvodnjo, zaloge in nedokončano proizvodnjo, kar jim prav gotovo še poslabšuje položaj. Velika podjetja malim k pogodbi pogosto ponudijo aneks o podaljšanju roka plačila brez zamudnih obresti, neredko pa kar brez tega zavlačujejo s plačili, zahtevajo nerazumne popuste ali celo odpis terjatev, na kar mala podjetja zaradi strahu pred izgubo posla na dolgi rok in propadom pristanejo.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *