Vizija podjetja

Avtor: Nikolaj Mejaš | Objava: 08.10.2012V proizvodnem podjetju izdelujemo tehnične komponente za zahtevne kupce. Skupaj nas je dobrih štirideset. V zadnjem času je nekaj sodelavcev odprlo vprašanje, kakšna je vizija našega podjetja. Na spletu sem prebral nekaj na to temo, me pa zanima, zakaj je dobro imeti vizijo podjetja, kako se jo oblikuje, kako to praktično izpeljati.
 
Predvidevam, da si ta skupina vaših zaposlenih zastavlja vprašanje o svojem kariernem razvoju, zato jih zanima vizija podjetja, da bodo videli, če ga lahko uresničijo v vašem podjetju. Vizija jim bo dala odgovor na vprašanje, v katero smer se bo podjetje razvijalo in katere kompetence bodo znotraj lahko tudi oni razvili.
 
Vizija podjetja tako postaja čedalje bolj pomembna za zaposlene, ki razmišljajo na malce daljši rok. Podjetju pa daje »kompas«, v katero smer se bo razvijalo. Postaja eno najpomembnejših orodij vodenja, saj zaposlenim lahko daje občutek, kakšen je pomen njihovega dela, kaj s tem dosežejo in kakšen je njihov prispevek v podjetju.
 
Hkrati pa vizija – predvsem v povezavi z zastavljeno strategijo in cilji - dobiva pomembno funkcijo tudi v načrtovanju razvoja zaposlenih v podjetju.
 
Na podlagi zastavljene strategije in ciljev šele vemo, katera so tista znanja, veščine in kompetence, ki jih moramo razvijati pri zaposlenih, da bo podjetje lahko doseglo zastavljeno vizijo.
 
Vizija je odgovor na vprašanji: Kam gremo? Kje bomo čez xy let?
Strategija odgovarja na vprašanje: Kako bomo to dosegli?
Kompetence zaposlenih pa so ključne za doseganje zastavljenih ciljev.
 
Na podlagi celotne slike, ki jo s tem pridobimo, lahko oblikujemo celotno kadrovsko strategijo za naslednjih nekaj let. Z določeno verjetnostjo lahko napovemo ne samo obliko organizacijske strukture, sistemizacijo in opise delovnih mest, temveč tudi načrt zaposlovanja, mentoriranja, identifikacijo talentov, izobraževanja, usposabljanja, treningov in napredovanja. Razvojni letni pogovori pa so ob tem nepogrešljivo orodje razvoja zaposlenih, ki povečuje verjetnost, da bomo zastavljeno vizijo tudi dosegli.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *