Vprašanja za bodoče podjetnike

Avtor: | Objava: 10.07.2000

Ste se na ustanovitev podjetja temeljito pripravili? Preverite to z vprašalnikom.Uspešno vodenje malega podjetja je odvisno od številnih dejavnikov. Na splošno bi vsak novi podjetnik moral imeti:

 • dobro pripravljen načrt;
 • trdno voljo in pripravljenost odreči se nekaterim stvarem z namenom, da bi uresničil svoje cilje;
 • znanja s področja dejavnosti, ki se je loteva;
 • osnovna znanja s področij upravljanja, financ, vodenja poslovnih evidenc in tržnih raziskav.
 • sezonska nihanja,
 • preveliki apetiti po denarju na računu podjetja,
 • prehitra rast podjetja,
 • počasnejše pritekanje denarja v podjetje, če boste kupcem prodajali na kredit.
Vsak začetnik bi moral pred ustanovitvijo podjetja (in pred prvim vložkom svojih prihrankov) preveriti, ali se je na samostojno pot dovolj temeljito pripravil. Za vas smo pripravili vprašalnik, ki je dobra osnova za vse bodoče podjetnike. Za osnovo smo uporabili vprašalnik, ki ga v ZDA uporablja njihova Uprava za malo gospodarstvo, in smo ga nekoliko predelali.

RAZLOGI ZA LASTNO PODJETJE

Ali res veste, zakaj naj bi ustanovili svoje podjetje? Preverite, ali se vaši razlogi ujemajo s spodaj naštetimi. Pazite: ni nujno, da se ujemajo z vsemi, pomembnejše je, da o njih premislite.
 • Beg pred vsakodnevno delovno rutino
 • Želim biti sam svoj šef.
 • Želim delati, kar želim in kadarkoli želim.
 • Višji življenjski standard
 • Dolgčas na sedanjem delovnem mestu
 • Imam izdelek ali storitev, za katerega menim, da vlada na trgu povpraševanje.
OSEBNOSTNA ANALIZA

Vodenje podjetja zahteva določene osebnostne značilnosti, ki jih nimajo vsi. Vsak potencialni podjetnik bi moral resno in objektivno premisliti o naslednjih vprašanjih:Osebne značilnosti

 • Ali ste voditelj?
 • Ali radi sprejemate odločitve?
 • Ali se drugi pri sprejemanju odločitev obrnejo na vas za pomoč?
 • Ali uživate v tekmovanju?
 • Ali imate močno voljo in samodisciplino?
 • Ali načrtujete prihodnost?
 • Imate radi ljudi?
 • Ali se dobro ujamete z drugimi?
Osebno stanje

Ta sklop vprašanj je vitalnega pomena za uspešno izvedbo vaših načrtov. Začetka poslovanja si ne moremo zamisliti brez fizičnih, čustvenih in finančnih obremenitev.
 • Se zavedate, da boste v svojem podjetju morda morali delati 12 do 16 ur na dan, šest dni na teden in včasih tudi ob nedeljah in praznikih?
 • Ali ste dovolj žilavi, da boste zmogli opraviti vse delo?
 • Ali ste čustveno dovolj močni, da boste kos vsem naporom?
 • Ste pripravljeni za določeno obdobje, dokler podjetje ne začne delati s polno paro, sprejeti nižji življenjski standard?
 • Je vaša družina pripravljena sprejeti obveznosti, ki jih zahteva vodenje lastnega podjetja?
 • Ali ste se pripravljeni odreči svojim prihrankom?
ZNANJA IN IZKUŠNJE

Za uspeh v podjetništvu so nekatera znanja in izkušnje nujno potrebni. Seveda vsega dela sami ne boste mogli obvladati, zato boste za posamezna dela morali najeti zunanje strokovnjake. Odgovori na naslednja vprašanja vam bodo povedali, kje so vaše prednosti in slabosti, kar zadeva zahtevana znanja.
 • Ali veste, katera osnovna znanja zahteva uspešno vodenje podjetja?
 • Ali imate ta znanja?
 • Boste pri najemanju zunanjih sodelavcev znali oceniti, ali ima kandidat ravno tista znanja, ki jih zahteva določeno delovno mesto?
 • Ali imate praktične izkušnje iz upravljanja in nadzorovanja?
 • Ste že delali v dejavnosti, podobni tej, ki jo želite začeti opravljati?
 • Ste se izobraževali za podjetništvo?
 • Ste pripravljeni svoje načrte za določeno obdobje preložiti, če ugotovite, da vam nekatera osnovna znanja za vodenje podjetja primanjkujejo?
ISKANJE TRŽNE NIŠE

Najbolj kritični trenutek, s katerim se boste srečali pri načrtovanju podjetja, bo iskanje tržne niše in preverjanje, ali je vaša zamisel izvedljiva. Nekateri vam bodo pri tem svetovali učinkovito, a žal v praksi težko izvedljivo pravilo: Izberite pravi posel v pravem času. Številni podjetniki so na začetku tako zaslepljeni s svojimi idejami, da ne morejo trezno premisliti o možnostih za njihovo uresničitev. Vprašanja v naslednjem sklopu vas bodo opozorila na nekatere nevarnosti, še preden boste vložili svoj čas, denar in delo.

ALI JE VAŠA ZAMISEL IZVEDLJIVA?

 • Opredelite in na kratko opišite posel, s katerim se želite ukvarjati.
 • Opredelite izdelek ali storitev, ki jo želite prodajati.
 • Ali vaš izdelek ali storitev zapolnjuje vrzel na trgu?
 • Ali je vaš izdelek oziroma storitev del trga, na katerem vlada večje povpraševanje od ponudbe?
 • Bo vaš izdelek ali storitev na trgu konkurenčen s svojo kakovostjo, izbiro, ceno in lokacijo?
Negativni odgovori na zadnja tri vprašanja napovedujejo težko podjetniško prihodnost.

TRŽNA RAZISKAVA

Poznavanje trga je eden najpomembnejših pogojev za uspeh vsakega podjetja. Vsak podjetnik bi moral spoznati svoj trg, še preden vloži svoje prihranke v posel. Da pa ga lahko spozna, ga mora podrobno analizirati, kar zahteva veliko časa in dela. Na srečo za to ne potrebujete vreče denarja, niti podrobnega obvladovanja statističnih metod. Z analiziranjem trga boste dobili informacije o potencialnih kupcih in ocenili povpraševanje po vašem izdelku ali storitvi.
 • Ali veste, kdo bodo vaše stranke?
 • Ali poznate njihove potrebe in želje?
 • Ali veste, kje živijo?
 • Ali boste ponujali tak izdelek ali storitev, ki ga bodo kupovali?
 • Bodo vaše cene konkurenčne glede na kakovost in vrednost izdelka oziroma storitve?
 • Boste pripravili učinkovito promocijo?
 • Ali vam je jasna primerjava vašega načrtovanega posla s konkurenčnimi ponudniki?
 • Bo vaše podjetje na taki lokaciji, da boste za vaše ciljne stranke zlahka dosegljivi?
 • Boste imeli dovolj parkirnih mest za svoje stranke?
Z analiziranem trga ne odnehajte tako dolgo, dokler ne boste na vseh devet vprašanj odgovorili pritrdilno.

NAČRTOVANJE USTANOVITVE PODJETJA

Z odgovori na dosedanja vprašanja ste že ugotovili, kje se skrivajo glavne težave pri uresničevanju vaše poslovne zamisli. Zdaj lahko že tudi ocenite, ali je vaša zamisel sploh izvedljiva. Z naslednjim sklopom vprašanj boste stopili korak bližje začetku poslovanja. Opozorila vas bodo na praktične stvari, ki jih morate urediti do začetka poslovanja podjetja.

Ime podjetja in pravna oblika

 • Ste že izbrali ime podjetja?
 • Boste podjetje ustanovili sami ali s partnerjem/partnerji ali ste se morda odločili, da poslujete kot fizična oseba (samostojni podjetnik)? Ste pregledali predpise, ki veljajo za različne oblike?

Vaše podjetje in zakonodaja

Od podjetnika se ne pričakuje, da je po izobrazbi pravnik. Vseeno brez osnovnih vedenj s področja gospodarskega prava ne bo šlo.
1. Ali veste, katera dovoljenja in potrdila potrebujete za opravljanje načrtovane dejavnosti?
2. Ali poznate gospodarsko zakonodajo, ki jo boste morali upoštevati?
3. Ali imate odvetnika, ki vam bo pomagal s pravnimi nasveti?
4. Ali ste seznanjeni z naslednjim:
- predpisi v zvezi z varstvom pri delu?
- predpisi v zvezi z ravnanjem z nevarnimi materiali?
- lokalnimi predpisi glede postavljanja tabel, oznak, čiščenja snega pozimi idr.?
- kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi v zvezi s plačami?
- davčno ureditvijo?

Varnost podjetja

Pred odprtjem podjetja morate razmisliti o tem, kako boste zagotovili njegovo fizično varnost oziroma čim bolj zmanjšali nevarnost neljubih dogodkov. Z različnimi zavarovalnicami se pogovorite o zavarovanju pred:
- požarom,
- tatvinami,
- vlomi,
- vandalizmom in
- odškodninski odgovornosti.

Poslovni prostori in lokacija

1. Imate primerne poslovne prostore in na lahko dostopni lokaciji za vaše stranke?
2. Ali lahko prostore s sprejemljivimi stroški predelate glede na vaše potrebe?
3. Ste premislili o najemu poslovnih prostorov z možnostjo poznejšega odkupa?
4. Ali urbanistični načrt sploh dovoljuje opravljanje načrtovane dejavnosti na dani lokaciji?

Blago

1. Ste se že odločili, katere izdelke boste prodajali ali izdelovali oziroma katere storitve boste opravljali?
2. Ste glede na načrtovani obseg prodaje pripravili nabavni načrt?
3. Že imate zanesljive dobavitelje, ki vam bodo pomagali v prvih tednih poslovanja?
4. Ste naredili primerjavo cen, kakovosti in kreditnih pogojev pri različnih dobaviteljih?

Poslovne knjige

1. Ste pripravljeni skrbno voditi poslovne knjige: podatke o prodaji, prihodkih, izdatkih, plačilih in terjatvah?
2. Ali veste, katera finančna in davčna poročila boste morali pripravljati in kako jih je potrebno narediti?
3. Kdo bo vodil računovodstvo: vi, vaš zaposleni ali zunanji servis?

FINANCE

Vsako leto propade ogromno podjetij in eden glavnih razlogov za to so finančne težave. Vse preveč podjetnikov namreč zagotovi na začetku premalo denarja za uspešen zagon in nadaljnji razvoj podjetij. Ste prepričani, da imate dovolj denarja? Preverite še enkrat.
 • Koliko denarja imate?
 • Koliko ga potrebujete za začetek poslovanja?
 • Koliko ga potrebujete, da bo podjetje kasneje nemoteno poslovalo?
Pri prvem vprašanju naredite natančen popis svojega premoženja in obveznosti, ki je lahko videti takole:Poročilo o finančnem stanjuPremoženjeGotovina »v žepu«Denar na računuVrednostni papirjiTerjatveNepremičnineŽivljenjska zavarovanja (unovčljiva)Avtomobil(i) in druga vozilaOstalo likvidno premoženjeSkupaj premoženjeObveznostiDolgovi (čeki, pogodbe, nakupi)Davčne obveznostiPosojila (za nepremičnine)Skupaj obveznostiNeto vrednost premoženja (premoženje - obveznosti)

PRIČAKOVANI STROŠKI ZA ZAČETEK POSLOVANJA

Pri izračunu denarja, ki ga potrebujete za začetek poslovanja, je potrebno upoštevati vse pričakovane stroške in dodati še določeno vsoto nepričakovanih stroškov. Naslednji zgled velja za odprtje maloprodajne trgovine:

Ureditev prostorov
Oprema
Namestitev opreme
Nabava blaga
Začetna zaloga blaga
Pravniške storitve
Licence, dovoljenja
Telefonska linija
Zavarovanje
Označitev prodajalne
Oglaševanje ob otvoritvi
Nepričakovani stroški
Skupaj začetni stroški

STROŠKI V PRVEM MESECU POSLOVANJA

S prvim dnem odprtja trgovine bo vanjo začela pritekati določena količina denarja, vendar tega pri začetnih kalkulacijah ne smete upoštevati. Zagotoviti morate dovolj denarja za vsaj prve tri mesece poslovanja. Čim bolj točno ocenite naslednje izdatke:

Vaši življenjski stroški
Plače zaposlenih
Najemnina
Oglaševanje
Nabava blaga
Pisarniški material
Zavarovanje
Davki
Vzdrževanje
Distribucija
Razni manjši izdatki

Vsoto vseh stroškov pomnožite s 3 in dobili boste znesek, ki ga potrebujete v prvih treh mesecih poslovanja podjetja. Najboljše je, da ta znesek položite na bančni račun in denar z njega uporabljate strogo namensko. Tako boste zagotovili finančna sredstva za zelo kritično obdobje v življenju podjetja.

Te stroške prištejte pričakovanim stroškom za začetek poslovanja in ugotovili boste, ali imate dovolj denarja oziroma koliko vam manjka.

Podobno kot ste izračunali potrebna sredstva za prve tri mesece, izračunajte tudi potrebna sredstva za prvo leto poslovanja. Pri kalkulaciji upoštevajte vrednost prodaje v vsakem posameznem mesecu. Glede na vašo dejavnost bodite pozorni na sezonska nihanja v prodaji. V nadaljevanju ocenite vrednost izdelkov, ki jih boste morali prodati, da boste dosegli načrtovano prodajo.

PO ZAČETKU POSLOVANJA

Po začetku poslovanja bo glavnina prihodkov pritekala iz prodaje. Ker pa prodaja zaradi sezonskih nihanj in drugih razlogov ni skozi vse leto enaka, je potrebno ugotoviti, ali bodo mesečni prihodki pokrivali izdatke. Potrebno je, skratka, narediti načrt denarnega toka po posameznih mesecih.

BISTVENA JE DOBRA PRIPRAVA

Priprava poslovnega načrta je nedvomno najpomembnejši korak pri načrtovanju novega podjetja. Vsebovati mora vse potrebne podatke o načrtovanem podjetju, mora biti dobro napisan, stvaren in logično urejen. Nikakor ne sme vsebovati nepodkrepljenih in nerealnih dejstev.

Če ste na vprašanja vestno odgovorili, o postavljenih ciljih resno razmišljate. Vseeno pa to ne bo dovolj. Vodenje podjetja zahteva nenehno učenje in izpopolnjevanje, skratka redno branje Podjetnika. Poskušajte delati najboljše in se ne izogibajte pomoči strokovnjakov.

Prirejeno po U.S. Small Business Administration: Checklist for Going Into Business

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *