Vrednote v mojem podjetju

Avtor: Urša Černivec | Objava: 08.03.2010

Ko podjetnik napiše izjavo o vrednotah, sporoča zaposlenim, kupcem in dobaviteljem, kako posluje in kaj ceni. Taka izjava ima povsem praktičen pomen.


Katja Mihelič: »Podjetnik naj že v fazi iskanja novih sodelavcev izbere take, ki se ujemajo z vrednotami podjetja.«

Mnogo podjetij ima na svojih spletnih straneh zapisano poslanstvo, vizijo in vrednote, za katere si prizadeva. Nekateri za zapisanim res stojijo, drugim se to zdi le moderno ali jih je do tega pripravil svetovalec. Navsezadnje, zakaj je sploh pomembno, da ima podjetje napisane vrednote, ki jih zagovarja?
 
»Vrednote predstavljajo meje, znotraj katerih bomo uresničevali cilje podjetja. So signal različnim interesnim skupinam, kot so zaposleni, potencialni sodelavci, partnerji in širša javnost, o tem, kako podjetje posluje in kako zaposleni ravnajo,« razlaga Katja Mihelič z Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se ukvarja z vedenjem v organizacijah in znotraj tega proučuje tudi pomen in vpliv individualnih in organizacijskih vrednot.
 
Izjava o vrednotah je pisni dokument, ki ga pripravi vodstvo podjetja: lahko vsebuje le seznam vrednot, medtem ko v daljših izjavah najdemo tudi podrobnejše opise vrednot z navedbo konkretnih primerov. Vendar pa je izjava o vrednotah le strateški dokument podjetja, ki svojo veljavo dobi z udejanjanjem vrednot v praksi, v vsakodnevnih aktivnostih.
 
Bodite pristni, da vam bodo ljudje lahko zaupali
 
Podjetnik naj že v fazi nastanka in rasti podjetja razmisli o ključnih vrednotah, ki jih želi vpeljati. Inovativnost, družbena odgovornost, znanje in prilagodljivost so samo nekateri primeri. Vrednote so vpete v vsakodnevne odločitve zaposlenih in podjetnikov. Na splošno zaposleni ne morejo dolgoročno ostati v podjetju, ki ne deluje v skladu z njihovimi vrednotami. Seveda pa to velja samo za tiste posameznike, ki so svoje vrednote ponotranjili. To pomeni, da se zavzemajo za njihovo uresničevanje.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *