Vse bolj nujne storitve za starejše

Avtor: Vesna Vilčnik | Objava: 11.02.2013

Pomoč na domu, izobraževanja, pripomočki za starejše, oskrbovana stanovanja in še kopica drugih podjetniških storitev ima skupno ciljno skupino – starejše. Večina podjetij je nastala tako, da so sprva reševali probleme svojcev …


Robert Mlakar: »Starejši, ki jih poučujem, so večinoma stari od 60 do 85 let in so radoživi, iskreni, prijazni, predvsem pa vedoželjni.«

V Evropi je čedalje več prebivalcev, ki so stari več kot 80 let, čez desetletja pa bo ta skupina, ki potrebuje največ pomoči, vsaj trikrat večja. Po ugotovitvah Evropske komisije jih bo leta 2050 v Sloveniji dolgotrajno oskrbo potrebovalo že 135.000. Vsi, ki bodo še v času mladih in srednjih let dobro skrbeli za svoje zdravje in počutje, bodo aktivni starostniki: vedoželjni, iskrivi in agilni. Takšni so že in vse bolj postajajo ciljna skupina podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami in dejavnostmi namenjenimi starejšim.  

Tehnologije inteligentnega doma 
 

Ideja Evropske unije je, da bi čim več oskrbe in zdravja starostnikom zagotovili v domačem okolju, v oskrbo oziroma zdravljenje pa čim bolj vključili tudi neformalne skrbnike: svojce, sosede, znance, prijatelje, dobrodelna društva. Gre za sistem medgeneracijske in medsosedske solidarnosti, kar znižuje stroške oskrbe. V prihodnje naj bi se vse več storitev, ki so bile do sedaj vezane na javne institucije, izvajalo pri bolniku oziroma osebi, potrebni podpore, v njenem bivalnem okolju, torej doma. Tam naj bi jim zagotavljali ustrezno pomoč od zunaj, nekaj te pomoči pa tudi na daljavo (oskrba na domu na daljavo, telemedicina na domu). Že sedaj statistični kazalci kažejo, da so stroški za dolgotrajno zdravljenje manjši v tistih državah, kjer ima oskrba na domu prednost pred institucionalnim varstvom. Tako so stroški dolgotrajne nege v Evropi najmanjši v Italiji, kjer nega poteka v domačem okolju, v sistem pa so v veliki meri vključeni neformalni skrbniki.  

S to poslovno idejo se že nekaj let ukvarjajo v podjetjih Robotina in MKS ter Inštitut EVIP. Podjetje Robotina je na slovenskem in svetovnem trgu že od svoje ustanovitve leta 1989 poznano kot dobavitelj krmilno-nadzorne opreme za industrijo, zadnjih 12 let pa velik delež sredstev namenja razvoju opreme in storitev za tehnologije »pametnih stavb in domov«. Podjetje MKS, in predvsem dr. Drago Rudel, že dve desetletji razvija in vgrajuje sisteme za trajno oskrbo na domu s pomočjo pametnih telefonov z rdečim gumbom, povezanim v klicni center. Inštitut EVIP pa pod vodstvom Marjana Strnada povezuje opremo in znanja Robotine z izkušnjami Draga Rudla. Trgu nudi izdelek, ki bo reševal probleme pokojninskih sistemov in lajšal zadnja leta starejših.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *