Vse manj podjetni

Avtor: Martina Budal | Objava: 01.09.2011

Vse manj Slovencev razmišlja o podjetništvu in vse manj je novih podjetij. Povečuje pa se delež tistih, ki menijo, da je dobro podjetniško priložnost težje dobiti kot pred leti.V okviru vsakoletne mednarodne raziskave Svetovni podjetniški monitor (GEM) je Slovenija uvrščena med inovacijska gospodarstva, v katerih je ključni poudarek na zagotavljanju podjetniških pogojev. Inovacijska gospodarstva opredeljuje visok dohodek in ustvarjanje novih tehnologij, glavni izzivi gospodarstva pa so vezani na možnost doseganja visokih stopenj inovativnosti in komercializacije novih tehnologij.  

Iz objavljenih rezultatov raziskave za preteklo leto, ki so izšli v monografiji Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva, razberemo, da pri nas ljudje največ novih podjetij zasnujejo med svojim 24 in 35 letom, vse več podjetnikov pa ima visokošolsko izobrazbo. Bistveno več se jih za podjetniško pot odloči, ker v tem vidijo priložnost, ne iz nuje. Večino k temu spodbudi želja po več neodvisnosti in osebne svobode pri delu ter povečanje dohodka, med podjetniki pa je bistveno manj žensk kakor moških.  

GEM opredeljuje 12 temeljnih pogojev za podjetništvo, od razpoložljivosti finančnih virov za nova in rastoča podjetja ter vladnih politik do šolskega sistema in kulturnih norm, ki vplivajo na podjetniško aktivnost. V Sloveniji so najbolje ocenjeni kakovost in dostopnost poslovne, pravne in strokovne infrastrukture za mlada in rastoča podjetja, odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu ter dostop do fizične infrastrukture, potrebne za poslovanje podjetij. Na drugi strani pa razmah podjetništva najbolj zavirajo nerazširjenost in kakovost izobraževanja ter usposabljanja za podjetništvo v osnovni in srednji šoli, obstoj in učinkovitost različnih mehanizmov za prenos raziskovalnih dosežkov in tehnologije v podjetniško prakso ter družbene in kulturne norme.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *