Vse vloge podjetnika

Avtor: Anton Zidar | Objava: 10.05.2010

Podjetnik igra v času življenja podjetja različne vloge. Če jih ne razume, lahko podjetje po nepotrebnem privede v težave, ki ogrozijo obstoj podjetja.


(Big Stock Photo)

Za podjetnike je značilno, da svojo poslovno idejo uresničijo v okviru podjetja, ki ga lahko razvijejo vse do najvišje točke poslovanja – ali pa tudi ne. To najvišjo točko poslovanja običajno imenujemo zrelostna faza glede na življenjski cikel ideje oziroma podjetja. V celotnem procesu se podjetnik sreča z različnimi vlogami. Te vloge pri svojem delovanju udejanja bolj ali manj uspešno. Od tega je tudi odvisno, ali bo ideja v praksi uspešno popeljana do zrelostne faze poslovanja.
 
Raziskave analize poslovanja večkrat pokažejo, da podjetniki pri udejanjanju poslovnih idej v podjetjih zaidejo v težave ravno zaradi nerazumevanja vlog, ki naj bi jih pravočasno prepoznavali in jih pri poslovanju tudi smiselno upoštevali. Da bi lahko te vloge razumeli, je treba razumeti celoten proces od nastanka ideje do ustanovitve podjetja za uresničitev ideje, nato pa, kako se običajno razvija poslovanje podjetja, ko se ideja v podjetju uresničuje. Na ta način je tudi možno ponazoriti vloge, ki se pojavljajo v celotnem procesu, in določiti, kakšen pomen imajo posamezne vloge ter kakšne težave se lahko pojavljajo.
 
Od ideje do ustanovitve podjetja
 
Poglejmo najprej, kako navadno nastane podjetje, kar lahko imenujemo podjetniški način nastajanja ali ustanavljanja podjetij, čeprav je treba razumeti, da podjetja lahko nastajajo tudi iz drugih razlogov (nepodjetniških).
 
Začne se z idejo (slika 1), ki se poraja v mislih nekoga iz nekih znanih ali neznanih razlogov. Vendar sama ideja v mislih ali tudi na glas izrečena še ne pomeni ničesar. To fazo lahko imenujemo kar sanjarjenje. Če pride do naslednjega koraka, se ideja preveri ter oceni, ali je tržno zanimiva, tehnično-tehnološko izvedljiva in ekonomsko sprejemljiva. Če so te ocene sprejemljive, potem se ideja prelevi v poslovno oziroma podjetniško priložnost. Sledi (ali naj bi sledila) izdelava poslovnega načrta, nato pa ustanovitev podjetja za uresničitev ideje oziroma poslovne priložnosti.

Slika 1: Od ideje do podjetja
Tako naj bi bil videti proces ustanavljanja podjetja, vendar podjetniki v praksi pogosto katerega od korakov preskočijo. To velja še zlasti za tiste, ki gredo v podjetništvo zaradi nuje in ne zaradi priložnosti.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *