Z inovacijami do poslovne odličnosti

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 10.05.2001

V Drogi Portorož z inovacijami zaposlenih letno prihranijo 25 milijonov tolarjev in imajo številne druge koristi.Inoviranje ne pomeni samo ustvarjanje novih izdelkov ali izboljševanje obstoječih, temveč tudi izboljševanje delovnih procesov. Podjetje lahko s spremembami in racionalizacijo delovnih procesov občutno zmanjša stroške, poveča izkoristek, produktivnost in s tem konkurenčnost. Odličen zgled uvajanja procesnega inoviranja je Droga Portorož, kjer so v poldrugem letu obravnavali več kot 200 inovativnih predlogov zaposlenih in na račun doslej realiziranih predlogov letno prihranijo 25 milijonov tolarjev letno.

Zanimivo je, da odločitev za spodbujanje inovativne dejavnosti v Drogi ni bila naključna. Nihče ni rekel: "Gremo se inovativnost." Odločitev je bila sestavni del nekega drugega, veliko bolj obsežnega procesa - težnje k celoviti poslovni odličnosti. Peter Fatur, član skupine za spodbujanje inovativnosti v Drogi, pravi, da so hkrati z razmišljanjem o vseh vidikih poslovne odličnosti spoznali, kako pomembna je za celovito uspešnost podjetja nenehna inovativnost zaposlenih.

Ko je to spoznanje dozorelo, so se spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti lotili projektno; sestavili so ekipo, ki sprejema in obravnava predloge, pripravili izobraževanje vodij oddelkov, sprejeli posodobljeni pravilnik o koristnih predlogih, natisnili informativno zloženko za zaposlene itd. Razvili so, skratka, celovit sistem usposabljanja in stalnega spodbujanja zaposlenih k iskanju učinkovitejših in racionalnejših načinov izvajanja delovnih procesov, in hkrati poskrbeli za organizirano uvajanje predlaganih izboljšav. Po besedah Petra Faturja je za podjetje izjemno pomembno, da so v inovativni proces vključeni vsi zaposleni in ne samo tisti, ki jim je inovativnost "poklic". Samo tako lahko podjetje izkoristi ustvarjalne potenciale, znanje in izkušnje svojih ljudi. "Obenem tako vsem zaposlenim dajemo možnost, da konstruktivno sodelujejo pri oblikovanju in izboljševanju svojega delovnega okolja. S tem vsak zaposleni postaja podjetnik, ki je soodgovoren za uspešno poslovanje svojega mesta v delovnem procesu, ki išče poslovne priložnosti za njegov napredek in jih tudi čim bolj samostojno uresničuje," razlaga Peter Fatur.

Cilj: inovativno podjetje

Zaposleni so ponujeni izziv odlično sprejeli. V razmeroma kratkem času je več kot 60 posameznikov predlagalo preko 200 inovativnih predlogov. V Drogi ocenjujejo letne prihranke na račun izboljšav na 25 milijonov tolarjev. "V tej številki so zajeti sami neposredni denarni prihranki, medtem ko so skupne koristi od realiziranih predlogov veliko večje. Velik poudarek je na primer na izboljševanju delovnih pogojev in varovanju okolja, kjer se koristi ne da enostavno izmeriti v denarju," pravi Fatur. Četudi bi upoštevali samo neposredne denarne prihranke, so dosedanji rezultati že potrdili ekonomsko upravičenost začetega procesa.

Drogine ambicije so še veliko večje. "V prihodnosti želimo inovativno dejavnost integrirati v obstoječe aktivnosti in poslovne funkcije podjetja, tako da bo postajala vse bolj samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti. S tem bomo postopno gradili organizacijsko kulturo, ki bo cenila in aktivno spodbujala ustvarjalnost in iniciativnost na vseh ravneh," napoveduje Peter Fatur.

Z inovacijo prihranek treh ton surovine letno

V Drogi nagradijo avtorje najkoristnejših predlogov z denarnimi nagradami od 2000 do 500 tisoč tolarjev in jim javno podelijo priznanja. Lani je priznanje za najkoristnejši predlog prejel Valter Mamilovič. Predlagal je spremembo v načinu pakiranja čaja, s katero bodo vsako leto prihranili več kot tri tone čajne surovine, ki so jo bili prej prisiljeni zavreči. Izvedba predloga ni zahtevala nikakršnih naložb, le spremembo v organiziranosti proizvodnje. Ne gre pozabiti niti ekoloških koristi izboljšave, saj se z njo pomembno zmanjša količina odpadnega materiala.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *