Zaposlovanje v hitro rastočem podjetju in razdeljevanje odgovornosti

Avtor: Nikolaj Mejaš | Objava: 07.12.2009Sem lastnica in direktorica podjetja, ki v zadnjem času dosega hitro rast in se srečujem s problemom zaposlovanja novih sodelavcev. Prej sem podjetje največkrat dopolnjevala z ljudmi, ki sem jih poznala ali so mi jih priporočili moji prijatelji in znanci. Zdaj pa podjetje intenzivno raste in bom v kratkem času potrebovala večje število novih sodelavcev. Kaj moram paziti, da ne bom naredila kakšne »usodne« napake pri izboru novih sodelavcev, in kako naj razdelim tudi več odgovornosti med njimi, saj sama ne zmorem več delovati na vseh področjih v podjetju.
 
V manjšem podjetju se tudi izbira novih sodelavcev pogosto odvija spontano. Ob hitri rasti podjetja je dobro, če direktor, ki nima znanj in izkušenj z izbiro in ocenjevanjem potencialnih novih sodelavcev, k sodelovanju povabi ustrezne strokovnjake, saj se s tem zmanjša predvsem verjetnost napačne izbire, ki lahko pomeni zastoj v razvoju podjetja: izgubljen čas, škoda zaradi napak, nedoseganje ciljev.
 
Najboljši način za izbiro novih kadrov je, ko zunanji sodelavci ne delajo »na ključ«, ampak na partnerski način sodelujejo pri definiranju kompetenc, spoznajo cilje, pristope in kulturo podjetja, način vodenja podjetja in druge značilnosti, tako da lahko vse to upoštevajo pri izboru. Zunanji sodelavci so specializirani in imajo širša znanja za izvajanje selekcijskih postopkov in jih je koristno povabiti k sodelovanju še posebej v naslednjih primerih:
1.  ko se na razpisano delovno mesto prijavi preveč kandidatov, da bi lahko korektno izpeljali selekcijski postopek;
2.  ko so stroški napačnega izbora večji od stroškov kadrovske agencije;
3.  ko v podjetju ni usposobljenega delavca za izvedbo selekcije:
4.  ko iščemo kandidata z visokimi intelektualnimi sposobnostmi;
5.  ko iščemo kandidata s specifičnimi osebnostnimi lastnostmi.
 
Pri izbiranju novih sodelavcev je najpomembnejše, da ustrezno opredelimo kompetence novega sodelavca za prihodnost, in ne za sedanji položaj. Ob širitvi podjetja z novimi sodelavci je dobro preveriti tudi realnost lastnih pričakovanj. Idealnih novih sodelavcev namreč ni ali pa so redke izjeme, obstajajo pa najprimernejši sodelavci za posamezna delovna mesta. Od novih sodelavcev tudi še ne moremo pričakovati maksimalne zavzetosti že takoj na začetku, ko še ne poznajo podjetja, se še ne znajdejo in sploh še niso imeli časa, da se identificirajo z vizijo podjetja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *