Zavarujte se pred največjim tveganjem

Avtor: Igor Mujdrica | Objava: 06.10.2006

Največje tveganje, s katerim se podjetnik sooča, je nesposobnost ustvarjanja prihodkov. Za zaščito posla mora zato zavarovati samega sebe pred različnimi tveganji.V življenju naj bi težili za tem, da bi zmanjšali različna tveganja oziroma, da bi se pred njimi tako ali drugače zavarovali. Na primer, pri razmišljanju o nekem poslu, naj bi podjetnik v naprej pripravil poslovni načrt. Dober poslovni načrt namreč ni namenjen samo povečanju možnosti pri pridobivanju sredstev, ampak je predvsem smernica in pregled razvoja podjetja in pregled nad možnimi pastmi. Poslovni načrt tako brez težav opredelimo kot orodje za zmanjšanje tveganja ali zrelo zaščito pred poslovnimi tveganji. 

Ob tem splošnem tveganju glede nekega posla, ugotavljamo, da je podjetnik izpostavljen tudi različnim posebnim poslovnim tveganjem, kot so cenovna, valutna in okoljska tveganja, odvisnosti od kupcev, nezanesljivosti dobaviteljev, možnosti stečajev in prisilnih poravnav kupcev ter dobaviteljev in podobno. 

Vendar, pa naj se to sliši še tako nenavadno, to niso največja podjetnikova tveganja. Največje tveganje, s katerim se podjetnik sooča, je nesposobnost ustvarjanja prihodkov. In vendar temu tako očitnemu tveganju podjetniki ne dajejo dovolj pozornosti.  

Z različnimi tveganji, ki so povezani z nesposobnostjo ustvarjanja prihodka se je mogoče spopasti z različnimi zavarovanji in ta je smiselno vključiti v vsak poslovni načrt podjetja. 

Na žalost večina podjetnikov razume zavarovanja kot odvečni davek, ki ga je treba stroškovno zelo skrčiti, vendar pa se pri tem zelo motijo. Zavarovanja kot oblika zaščite pred nepredvidenimi dogodki lahko zelo izboljšajo možnosti za obstoj in celo uspeh posameznega podjetnika. Čeprav so zavarovanja strošek, je ta zanemarljiv glede na tveganja, ki jim je podjetnik izpostavljen.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *