Znojni kapital za uspeh podjetja

Avtor: Matjaž Krč | Objava: 05.09.2011

Namesto kapitala lahko vlagatelji prispevajo tudi svoje delo. Tako imenovani znojni kapital je lahko ključen v prvih letih življenja podjetja.


Namesto kapitala lahko vlagatelji prispevajo tudi svoje delo. (Big Stock Photo)

Znojni kapital (ang. sweat capital) je zelo pomemben dejavnik na začetku poslovanja podjetja. S tem imenom označujemo prispevek stranke, na primer zaposlenega ali zunanjega svetovalca, v podjemu v obliki truda – v nasprotju s finančnim kapitalom, ki je prispevek v obliki denarja. Ko podjetje na primer na začetku nima denarja, da bi plačalo ključnega sodelavca, mu lahko podjetnik za njegovo delo namesto plačila nameni delež podjetja. Vendar pa je po izkušnjah vloga znojnega kapitala slabše razumljena in domišljena od vloge finančnega kapitala. Kaj je torej tako posebnega in kje so pasti znojnega kapitala?
 
V podjetju se do določene mere lahko zamenja kapital z znojnim kapitalom. Najlažje je to situacijo ponazoriti s primerom nepremičnine. Lastnik lahko hišo popravi ali posodobi s svojim delom, ali pa gre v investicijo in da izvajalcu prenoviti hišo. V obeh primerih bo vrednost hiše večja, je pa očitno, da obstaja meja, ko lastnik hiše s povečevanjem znojnega kapitala ne pridobi ničesar več. Glede na izkušnje se podjetniki na začetku preveč zanašajo na znojni kapital in v večini primerov to pomeni, da podjetje raste počasneje, kakor bi lahko s primerno dozo finančnega kapitala.
 
Kako ovrednotiti trud sodelavcev?
 
Dokler gre samo za lastnika, so problemi okoli znojnega kapitala predvsem v različnih pogledih na vrednost takega kapitala. Lastniki imajo težnjo, da svoj znojni kapital močno precenjujejo, investitorji pa ga radi podcenjujejo. Problemi nastanejo, ko vstopajo v podjetje drugi ljudje, kot so delavci, vodstveni kadri, svetovalci, partnerji. Kako torej vrednotiti znojni kapital v podjetju z vsaj približno enakim metrom? Ko ocenjujete vrednost znojnega kapitala, ki ga zagotavlja zaposleni ali potencialni soustanovitelj, najprej ocenite tri značilnosti osebe:
1.  Zavezanost: ali je oseba zavezana viziji podjetja na dolgi rok, da je ustanovitveni partner?
2.  Edinstven prispevek: ali oseba prispeva specializirano znanje, veščine, vodstvene sposobnosti ali izkušnje, ki jih vi nimate?
3. Upanja in sanje: ali so upanje in sanje osebe o osebnem bogastvu, poslovnem uspehu in samostojnosti enaki kakor pri vas? Če ne, ali so razlike dovolj velike, da lahko razbijejo podjetje?

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *