Podjetnik oktober 2005
Ideje
Wellnes center za otroke
Računalniška izobraževanja za starejše
Elektrika proti smrčanju
Prilagodljivo stojalo
Poštne znamke z vašo sliko
S sedenjem do lepe postave
Mini predvajalnik glasbe
Šotor za vsak veter
Biti podjetnik
Romana Pajenk – uspeti s čustveno inteligenco
Avtor: Vida Petrovčič
Je mogoče ustanoviti banko praktično iz nič in brez osebnih izkušenj? Romana Pajenk se je pred 15 leti drzno odločila za to in postavila na glavo vsa pravila o ustanavljanju bank. Poslovni načrt je napotek, pomembna je dobra kombinacija ljudi z različnimi lastnostmi.
Bolj konjiček kot posel
Avtor: Primož Kaučič
Jure Krajnik je v svojem glasbenem studiu deklica za vse: pesem profesionalno posname, po želji pa vam jo tudi napiše, aranžira, odigra inštrumente in posname. V tem smislu uživa, toda samokritično ugotavlja, da bi moral biti bolj podjetniški ...
Izkušnje
Zamenjajmo ploščo, naj velja
Avtor: Jože Vilfan
Slovenci znamo. Slovenci zmoremo.
Igraj se z idejami, ne z denarjem
Avtor: Primož Kaučič
»Nisem finančnik, sem le podjetnik ...« Kdor meni tako, bo zanj naš pogovor s trojico uspešnih podjetnikov in podjetnico pravcata učna ura o pomenu obvladovanja financ v svojem podjetju.
5 NAJ za uspešne trgovine
Avtor: Primož Kaučič
Tudi vi menite, da mali trgovec v primerjavi z velikimi danes že vnaprej pogori? Sploh ne, tudi vi ste lahko uspešni, če zmorete biti v nečem najboljši za svoje kupce in če je to vaš »način življenja«, trdita ameriška trgovska svetovalca v svoji knjižni uspešnici.
REFORME!
Povejte nam, kaj vi mislite o vladnem predlogu strukturnih reform!
Denar & finance
Poznate faktoring?
Avtor: Saša Podpeskar
Faktoring je v svetu ena najbolj uveljavljenih finančnih storitev. Na kratko rečeno, pomeni financiranje, zavarovanje in upravljanje terjatev na enem mestu. Kakšne koristi ima lahko od faktoringa vaše podjetje?
Pretočnost za denar - vir finančne svobode
Avtor: Franjo Trojnar
Ste odprti za pretok denarja, kolikor ga potrebujete? Ključ do finančne svobode je v nas samih, le odpreti se moramo za pretok energije oziroma odpraviti ovire zanj. Kako?
Ali ste zadovoljni s ponudbo finančnih virov za razvoj podjetij?
Avtor: Primož Kaučič
Igraj se z idejami, ne z denarjem
Avtor: Primož Kaučič
»Nisem finančnik, sem le podjetnik ...« Kdor meni tako, bo zanj naš pogovor s trojico uspešnih podjetnikov in podjetnico pravcata učna ura o pomenu obvladovanja financ v svojem podjetju.
Kam po denar?
Avtor: Primož Kaučič
Banke so danes za podjetnike le eden od številnih virov financiranja. Pripravili smo vam izčrpen pregled javnih in zasebnih virov financiranja, v katerem boste gotovo našli kaj zanimivega zase.
Kaj podjetnikom ponujajo banke
Avtor: Anita Stojčevska
Dlje ko banka obdrži podjetje kot zadovoljno stranko, več zasluži. In boljšo podporo ko ima podjetnik za svoje poslovanje pri banki, laže posluje. V čem so ključi uspešnega dolgoročnega sodelovanja med banko in podjetnikom?
Obvladajte podjetniške finance
Avtor: Jaka Vadnjal
Tej odgovornosti se ne morete izogniti. Morali boste doumeti, kako se resničnost poslovanja in različni problemi (zamude pri plačilih itd.) kažejo v finančnem stanju in kaj je treba ukreniti, da bo to trdno.
Svetovalec
Statistična poročila o izplačanih plačah pri pravnih osebah
Stroški v upravnem postopku
Izvršba na plačo in druge stalne prejemke dolžnika
Označevanje gensko spremenjenih organizmov in sledljivost živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov
Pomanjkljivo varstvo dolžnika oz. zastavitelja, če so predmeti zastave nematerializirani vrednostni papirji
Kakšna bo davčna osnova v letu 2005
Avtor: Silva Koritnik Rakela
Nominalna davčna stopnja je v Sloveniji res enotna za vsa podjetja, namreč 25 % od davčne osnove, glede višine dejanske davčne stopnje pa je resnica povsem drugačna. Ključ so davčno začasno (ne)priznani odhodki in prihodki ter odloženi davki.
Pogoji in merila za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih
Pomanjkljivo vodenje evidenc o opravljenih urah lahko delodajalcu povzroči veliko škodo
Spremembe glede elektronske oblike Uradnega lista Slovenije
Pravica do sojenja v razumnem roku
Zaznamba spora v zemljiški knjigi
Vsebnost biogoriv v vseh na trg danih gorivih za pogon motornih vozil v Sloveniji
Sporazum o delitvi dela nepremičnine (hodnika), ki je v skupni lasti
Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi izrabljenih motornih vozil
Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
Pravica do izplačila regresa delavcu, ki je odsoten z dela zaradi bolezni
Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil
Pojasnilo 1 k slovenskemu računovodskemu standardu 22
Poimenovanje zastopnikov družbe z omejeno odgovornostjo
Pogojevanje dopustnosti pravnega sredstva s plačilom sodne takse
Kdaj uporaba znamke v sestavljenem znaku pomeni neupravičeno uporabo znamke
Druge rubrike
Hongkong je trgovska »Meka«
Avtor: Staša Cafuta
Boris Radevski nam predstavlja svetle in temne strani poslovanja in življenja v Hongkongu. Podjetniške priložnosti in delavci kot roboti. Prijaznost, a tudi prevare.
Predstavitve - orodje sodobnega poslovneža
Avtor: Esad Jakupović
Namesto običajno dragih zunanjih izvajalcev lahko poslovno predstavitev pripravite kar sami, saj svoje podjetje najbolje poznate. Kakšno opremo potrebujete in kako se predstavitve lotite?
Viri pomoči podjetjem
Avtor: Nives Pahor
Za mala in srednja podjetja so v EU na voljo številni finančni instrumenti oziroma spodbude v obliki subvencij, posojil in poroštev. Pripravili smo vam kratek pregled.
REFORME!
Povejte nam, kaj vi mislite o vladnem predlogu strukturnih reform!
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *