Podjetnik december 2004
Ideje
Večerja v postelji
Hotel v zaporu
Ne samo pokrito, zapečateno!
Digitalnik za enkratno uporabo
Modelov in strank se ne da slepiti
Avtor: Mojca Svetičič
»Brez izkušenj vam bo pri posredovanju modelov le težko uspelo,« pravi Stane Hering, direktor agencije Hering Models.
Večerja s potresom
Masaža povsod
Avtor: Renato Vindiš
Sladoled, ki se ne topi
Prodajalci lepote
Avtor: Mojca Svetičič
Od desetih slovenskih agencij za posredovanje modelov le štirim uspeva, da se njihovi modeli pojavljajo v tiskanih medijih, in le tri imajo dovolj znanja in izkušenj, da jih tržijo v tujini. Ta posel je precej težavnejši in zahtevnejši, kot kaže zunanji blišč modnih stez in revij.
Od manekenke do posrednice
Avtor: Mojca Svetičič
Maja Bulc je nekdanja manekenka, ki izkušnje, pridobljene na modnih stezah v tujini, uporablja pri delu v svoji agenciji za posredovanje modelov.
Biti podjetnik
Lidija Babnik – »slikarka cest«
Avtor: Primož Kaučič
Že trinajst let vodi eno največjih podjetij pri nas za slikanje cestnih oznak. Prioritete v podjetju so drugačne, kot če bi podjetje vodil moški.
Stelio Haji Ioannou - kralj nizkih cen
Avtor: Primož Kaučič
Zanj je vse lahko. Celo uspeh v podjetništvu. Ni čudno, da je svojo letalsko družbo poimenoval easyJet. In medtem ko so letalski prevozniki propadali, je Stelio Haji Ioannou s poceni prevozi v manj kot desetih letih zgradil imperij, ki ga širi na druga podjetja.
Med umetnostjo in obrtjo
Avtor: Mojca Svetičič
»Najtežje je uskladiti želje strank in svoje zamisli,« pravi zlatar, srebrokovač in restavrator Christoph Steidl Porenta, ki že dobro desetletje živi in deluje v Sloveniji.
Izkušnje
Občutek za letenje in politiko
Avtor: Mojca Svetičič
Podjetniki, sodelujte pri vodenju države, je preprosto sporočilo našega podjetnika leta 2003 Iva Boscarola.
Povodenj stečajev
Avtor: Primož Kaučič
V zadnjih treh letih se število stečajnih postopkov močno povečuje. Kaj svetujejo podjetnikom, dolžnikom in upnikom pravni strokovnjaki?
Dvojna merila inšpektorjev?
Avtor: Primož Kaučič
Podjetniki inšpektorjem pogosto očitajo dvojna merila, po katerih ukrepajo v praksi. Kaj menijo o tem inšpektorji sami in kakšno možnost ima podjetnik, če vendarle podvomi o odločitvi inšpektorja?
Namesto »tajkunov« so žrtve podjetniki
Avtor: Vida Petrovcic
Bolj ko se bliža 1. januar, ko bo nova dohodninska zakonodaja stopila v veljavo, bolj raste spoznanje, da bo menedžerjem lahko, precej teže pa podjetnikom.
BLAGOVNA ZNAMKA:šesta skrivnost
Avtor: Andrej Pompe
Šesta skrivnost oblikovanja najprivlačnejše blagovne znamke se glasi: ob znamki spodbudite prave misli.
Učinkovito oglaševanje po internetu
Avtor: Robert Rolih
Kadar kdo omeni marketinško gradivo podjetja, vedno najprej pomislimo na pisma, oglase, letake in podobno, redko pa na oglase po internetu. Kako jih učinkovito pripraviti in plačati le za njihov dejanski učinek?
Zakaj propadajo mala podjetja
Avtor: Vida Petrovčič
»Glavna ugotovitev je, da podjetniki ne čutijo potrebe po znanju iz poslovanja, kar jih na koncu tudi uniči,« meni svetovalec Milorad Vidović, eden od avtorjev analize o razlogih za ukinjanje malih podjetij v Sloveniji.
Podjetniški duh je neuničljiv
Avtor: Jože Vilfan
Marjan Koščak, podjetnik leta 1994, je podjetniški feniks. Njegovo podjetje IKOM je leta 1995 zaradi spleta okoliščin (beri: tranzicijske bančne žeje in nezrelega okolja) zašlo v stečaj in bil je ob vse svoje premoženje. A ni odnehal.
Lokalni grozdi
Avtor: Nives Pahor
PCMG že dve leti finančno spodbuja podjetniške povezave mikropodjetij in malih podjetij na lokalni ravni. Kaj so pokazale dosedanje izkušnje.
Čar prodajne »erogene cone«
Avtor: Aleš Lisac
Dovolj mamljivi ponudbi se nobena stranka ne more upreti, če le odkrijete njene vroče točke in prave prijeme zanje. Stranke bodo kupile celo tisto, česar sploh ne potrebujejo.
Znamenja krize
Avtor: Milan Krajnc Pavlica
Če opazite, da je kakovost izdelkov slaba, da so stranke nezadovoljne s storitvami, da je zaslužek vse manjši, stroški pa vse večji, to niso le pokazatelji krize, temveč že kriza sama. O vzrokih zanjo pa morate razmišljati že veliko prej, ne smete jih niti dopustiti!
Denar & finance
Dvojna merila inšpektorjev?
Avtor: Primož Kaučič
Podjetniki inšpektorjem pogosto očitajo dvojna merila, po katerih ukrepajo v praksi. Kaj menijo o tem inšpektorji sami in kakšno možnost ima podjetnik, če vendarle podvomi o odločitvi inšpektorja?
Odločitev je padla – uvajamo kontroling
Avtor: Matej Križaj
Kontroling vam bo res koristil samo, če ga boste zasnovali na trdnih temeljih, kar pomeni, da morate najprej opredeliti in vzpostaviti kakovostne infrastrukturne prvine. Katere in kako?
Zavarovanje podjetij v tujini
Avtor: Primož Kaučič
Enotno zavarovanje celotnega podjetja (»pooling«) ima nekaj pomembnih prednosti pred zavarovanjem vsakega hčerinskega podjetja posebej.
Prelomnice finančnega leta 2004
Avtor: Jure Mikuž
V iztekajočem se letu 2004 so bile za svetovne finančne trge najpomenljivejše predsedniške volitve v ZDA in astronomska rast cen črnega zlata, pri nas pa še domače parlamentarne volitve. Kaj pomenijo ti premiki in kakšne posledice utegnemo občutiti v prihodnjem letu?
Franšize
Luka Gourmet – franšiza okusa in življenjskega sloga
Avtor: Nives Pahor
Luka Lesar, kuhar, dekorater in podjetnik, je svoji veliki zanimanji - uživanje v kuhanju in ustvarjanje lepega - povezal v enkraten in uspešen posel – in dve blagovni znamki.
Svetovalec
Miren način reševanja gospodarskih sporov, ki že tečejo na nekaterih sodiščih
Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Sistem SOLVIT – sistem reševanja problemov zaradi napačne uporabe prava Evropske Unije na področju notranjega trgovanja
Prepoved statutarnega omejevanja glasovalnih pravic iz delnic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
Obrazec za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov
Posestno varstvo
Elektronska dražba v postopku oddaje javnih naročil
Vodenje poslovnih knjig in drugih davčnih evidenc za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti
Nekatere informacije, s katerimi razpolagajo državni organi, morajo biti dostopne preko spletnih strani
Skladnost zakona o davku na dodano vrednost z ustavo
Postopek arbitraže pri Zavarovalnici Triglav
Sezonska razprodaja tekstilnega blaga in obutve
Štetje rokov po novem Zakonu o davčnem postopku
Odvzem vzorcev blaga za potrebe davčnega organa
Neskladnost dela določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev z ustavo
Učinki vpisa zastopnika v sodni register
Kdo so dobro poučeni vlagatelji in zakaj je pomemben status dobro poučenega vlagatelja
Poročanje skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oz. nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oz. investicijskega sklada
Katere podatke morata vsebovati prospekt in izvleček prospekta investicijske družbe
Določanje primerljive tržne cene pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca pri poslovanju med povezanimi družbami
Uklonilni zapor po novem zakonu o prekrških
Povračilo bruto nadomestil plač delodajalcem za izplačana nadomestila med začasno odsotnostjo od dela
Protiustavnost določb zakona o izvršbi in zavarovanju
Izvajanje javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja
EU vzpostavlja centralni register prebivalcev
Druge rubrike
Jemen - prijazno podjetniško okolje
Avtor: Nives Pahor
Wa Ahlan Wasahlan Fil Yemen - Dobrodošli v Jemnu! To je za Savdsko Arabijo najzanimivejši in trenutno najrazburljivejši trg na Arabskem polotoku. Irena Knehtl v tem tudi za podjetnice prijaznem okolju živi in dela že 26 let.
EU – izgubljena bitka z Ameriko in Azijo?
Avtor: Jože Vilfan
Znova premislek o Lizbonski strategiji, po kateri naj bi Evropa postala najbolj uspešna gospodarska združba na svetu. Ali ima Evropa dovolj politične volje za resnično spremembo svojih družb?
Predstavite se digitalno
Avtor: Esad Jakupović
V času, ko že skoraj vsako podjetje nastopa v internetu in bolj kot prej skrbi za različne slikovne predstavitve, so digitalni fotoaparati postali že nepogrešljivi.
EU utira pot podjetjem na Japonsko
Avtor: Nives Pahor
Program EU-Gateway to Japan že sedem let pomaga evropskim malim in srednjim proizvodnim podjetjem pri vstopu na zahtevni japonski trg. To je zdaj priložnost tudi za slovenska podjetja.
Učinkovito oglaševanje po internetu
Avtor: Robert Rolih
Kadar kdo omeni marketinško gradivo podjetja, vedno najprej pomislimo na pisma, oglase, letake in podobno, redko pa na oglase po internetu. Kako jih učinkovito pripraviti in plačati le za njihov dejanski učinek?
Doma
Prodajalci lepote
Avtor: Mojca Svetičič
Od desetih slovenskih agencij za posredovanje modelov le štirim uspeva, da se njihovi modeli pojavljajo v tiskanih medijih, in le tri imajo dovolj znanja in izkušenj, da jih tržijo v tujini. Ta posel je precej težavnejši in zahtevnejši, kot kaže zunanji blišč modnih stez in revij.
Od manekenke do posrednice
Avtor: Mojca Svetičič
Maja Bulc je nekdanja manekenka, ki izkušnje, pridobljene na modnih stezah v tujini, uporablja pri delu v svoji agenciji za posredovanje modelov.
Modelov in strank se ne da slepiti
Avtor: Mojca Svetičič
»Brez izkušenj vam bo pri posredovanju modelov le težko uspelo,« pravi Stane Hering, direktor agencije Hering Models.
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *